Artikel bild

​Svevia byter rörbro vid Valnäs

Svevia förbättrar trafiksäkerheten när två mindre rörbroar ersätts med en stor rörbro på den norrgående avfarten från E18 till E45 vid Valnäs. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och innebär att sträckan tillfälligt behöver stängas av.

Avfarten är byggd över vattendraget Valneviksälven. För att leda vattnet genom vägkonstruktionen finns idag två mindre rörbroar.

– En rörbro är det som allmänt kallas för vägtrumma. Alltså ett stort rör som leder vatten genom en väg men där du som bilförare inte upplever att du kör över en bro, säger Lars Ramberg, Svevia.

De två äldre rörbroarna är i ett alltför dåligt skick för att långsiktigt kunna hålla för en säker och framkomlig väg, därför ska Svevia på uppdrag av Trafikverket nu ersätta de två mindre rörbroarna med en stor. Vägen kommer först att grävas ur, de gamla rörbroarna ska forslas bort, den nya rörbron läggas på plats och sedan ska vägen återställas igen.

– Den nya rörbron är 23 meter lång och har en diameter på 4,13 meter. För att kunna placera en sådan pjäs på plats behöver vi tyvärr stänga av vägen. Just nu är det samtidigt väldigt rikligt med vatten i älven vilket kommer att göra arbetet lite mer utmanande.

Arbetet är beräknat att ta 10 dagar. Under tiden leds trafiken om.

– Omledning av trafik vid vägarbeten är alltid effektivt. Då kan våra arbetsfordon arbeta obehindrat på vägen och våra vägarbetare behöver inte utföra sitt arbete i närheten av trafiken. För just det här uppdraget finns inget alternativ eftersom hela vägen behöver grävas sönder, men även vid andra typer av vägarbeten är omledning att fördra ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt, säger Lars Ramberg.


För ytterligare information kontakta:
Lars Ramberg, platschef, Svevia tfn; 054 – 14 00 18

Presskontakt