Artikel bild

​Svevia division Industri – nytt namn i branschen

Svevias verksamhetsgren division Beläggning byter namn till division Industri. Namnbytet är en del av Svevias satsning på affären som omfattar allt från bergtäkt och stenmaterial till asfalttillverkning, utläggning och linjemålning. Nya namnet gäller från 13 oktober.

– Namnet Svevia division Industri beskriver på ett bättre sätt hela vårt erbjudande: Från sten till färdig väg. Alltså, att bakom varje väg finns en hel industri av kunskap och leveransförmåga som omfattar så mycket mer än bara utläggning, säger Tomas Johansson chef för Svevia division Industri.

Tomas Johansson menar att divisionens hela erbjudande är en industriell process som börjar med en täkt, som blir ballast som används i tillverkningen av asfalten som sedan läggs ut på vägen. I processen ingår också asfaltlaboratorier, fräsverksamhet, tankbeläggning och linjemålning.

– Förutom asfalttillverkning har vi också egen tillverkning av bitumenemulsion och en fabrik som tillverkar den termoplast som blir vägmarkeringar.

Under de senaste åren har Svevia satsat på att effektivisera divisionens organisation.

– Vi har utökat verksamheten, vunnit nya marknadsandelar och målmedvetet arbetat med att anpassa vår verksamhet för att bättre ta ansvar för miljö och klimat. Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen. Därför tittar vi hela tiden på lösningar som gör att vi kan minska vår klimatpåverkan.

Några exempel på satsningar som gjorts är bland annat en ny stor etablering i Skåne, konvertering till biobränsle i asfaltfabrikerna, omställning av Svevias täkter till mer eldriven produktion av stenmaterial, effektivisering av transporter och utökad användning och utveckling av miljövänliga asfaltalternativ.


För ytterligare information kontakta:
Tomas Johansson, chef division Industri, tfn; 08 – 404 10 47

Presskontakt

Sofia Eriksson, Kommunikationschef

08 - 764 23 79

sofia.eriksson@svevia.se