Artikel bild

​Vägarna i Viskadalen blir Svevias uppdrag

Svevia tar över uppdraget som Trafikverkets vägentreprenör inom driftområde Viskadalen. Kontraktet börjar gälla den första september och sträcker sig över fyra år med möjlighet till option på ytterligare två år.

Driftområdets stora pulsåder är E6 som ansluter från Kungsbacka, korsar Viskadalen och sedan sträcker sig ner genom driftområde Falkenberg som Svevia också är entreprenör för.

– Vi tycker att geografin i Halland har en intressant marknad att verka på och det är alltid en fördel att vara entreprenör på driftområden som gränsar till varandra eftersom det då går att samarbeta kring resurser och hjälpa varandra mellan driftområdena om det skulle behövas, säger Mattias Svedberg, Svevia.

Totalt omfattar driftområde Viskadalen 964 kilometer väg där den största delen av vägnätet är asfaltbelagd väg.

– Vårt huvudsakliga uppdrag är att året om och dygnet runt se till att vägarna i Viskadalen är säkra och framkomliga.

Vintertid betyder det framförallt snöröjning och halkbekämpning.

– Det här är ett blåsigt område så vid snöfall utmed kusten kommer nederbörden oftast på tvären vilket kan vara oerhört utmanande då det gör att vägarna på sina ställen drevar igen nästan i samma ögonblick som vi snöröjt dem. Det är också ett område med både kustnära klimat och inlandsklimat vilket gör att vi får jobba med olika upplägg inom samma område.

Under barmarksäsongen ska Svevia utföra löpande vägunderhåll som att röja dikeskanter, säkra vägtrummor så att vatten kan passera, åtgärda vägskador, sköta om skyltar och laga vägräcken.

Kontraktet är värt cirka 40 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Svedberg, arbetschef, Svevia, tfn; 010 – 458 19 69

Presskontakt