Artikel bild

​Svevia ny entreprenör för vägarna i Borås

Från och med första september och fyra år framåt ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta drift och underhåll av det statliga vägnätet inom driftområde Borås.

– Vårt uppdrag är att vintertid snöröja och halkbekämpa för att göra vägarna säkra och framkomliga. Under sommaren utför vi löpande vägunderhåll för en trafiksäker miljö och för att vägarna i Borås ska hålla långsiktigt, säger Mattias Svedberg, Svevia.

Men inledningsvis handlar det om att skapa en etablering och att bygga upp en organisation som ska stå klar den första september när kontraktet startar.

– Vi har varit närvarande på väg- och entreprenadmarknaden i Borås, så vi har kunskap om geografin och området. Men när vi nu utökar våra marknadsandelar behöver vi förstärka med mer bemanning, vissa maskinresurser men också fler leverantörer att samarbeta med.

Totalt omfattar driftområdet 1144 kilometer väg. Den mest trafikerade leden genom driftområdet är riksväg 40 som trafikeras av transporter och pendlare mellan Göteborg och Jönköping.

– Genom vår nya etablering ser vi flera möjliga synergier med bland annat vår organisation för trafikanordningar som finns i Göteborg men också driftområdena Falkenberg och Viskadalen där vi också har driftkontrakt.

Kontraktet för driftområde Borås är värt cirka 46 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två års option


För ytterligare information kontakta:

Mattias Svedberg, arbetschef, Svevia, tfn; 010 – 458 19 69

Presskontakt