Artikel bild

​Svevia sköter vägunderhållet inom sydvästra Värmland

På uppdrag av Trafikverket fortsätter Svevia som vägentreprenör på vägarna inom driftområde sydvästra Värmland under ytterligare fyra år.

Uppdraget omfattar drift och underhåll av totalt 931 kilometer väg, varav 301 kilometer är grusväg.

- Framkomligheten på den förhållandevis stora mängden grusväg som finns i området är avgörande för att skogsindustrins virkestransporter ska kunna ta sig fram. Men också för alla människor som bor längs dessa vägar och är beroende av dem, säger Mattias Svedberg, Svevia

Vintertid handlar det framförallt om att snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga.

- Historiskt så har det här varit ett snörikt område, och även om vi fortfarande röjer snö så arbetar vi också allt mer med halkbekämpning i takt med att vintrarna har blivit mildare. För att hålla koll på vinterväglaget har vi jour dygnet runt.

Även sommartid bevakas vägarna dygnet runt.

- Ja, vi håller koll på alla vägar inom driftområdet året om och dygnet runt. Men under barmarksäsongen är jouren inte lika resurskrävande som på vintern. Sommartid kan det till exempel handla om att rycka ut och ta undan ett nedblåst träd eller andra saker som ligger på vägbanan och påverkar trafiksäkerheten. Utöver jouren så utför vi under sommaren löpande vägunderhåll som att laga vägskador, ersätta trasiga skyltar, laga räcken, röja dikeskanter och se till så att vatten kan passera genom vägtrummorna. Eftersom vi har mycket grusvägar utför vi också mycket hyvling och grusning.

Driftområde sydvästra Värmland gränsar mot Vänern och genomkorsas av riksväg 45 som är områdets största trafikled. Kontraktet är värt 36 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår.


För ytterligare information kontakta:

Mattias Svedberg, arbetschef, Svevia, tfn; 010 – 458 19 69

Presskontakt