Artikel bild

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Norrköping

Vägunderhållet av det statliga vägnätet inom Norrköping driftområde kommer under de närmaste fyra åren att utföras av Svevia.

Arbetet med såväl vinter- som sommarunderhållet av vägnätet utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet sträcker sig över fyra år med option på ytterligare två år.

Vintertid omfattas uppdraget framförallt om snöröjning och halkbekämpning och att göra vägarna säkra och framkomliga.

- Vägnätet som ingår i Norrköping driftområde sträcker sig genom både kustland och inland vilket gör att vi vid ett och samma tillfälle kan behöva sätta in väldigt olika åtgärder i olika delar. Samtidigt som det är svarthalka vid kusten kan det falla stora snömängder i området kring Finnspång.

Totalt omfattar driftområdet 1366 kilometer väg.

- Det stora stråket för transporter och pendlare är förstås E4 som måste fungera för att inte hela regionen ska stanna av. Där har också Trafikverkets högsta krav på underhållet.

Andra viktiga pendelstråk i området är E22, väg 55 och väg 210.

- Det många kanske inte tänker på är att vägunderhåll inte bara handlar om snö och halka. Det är mycket arbete som utförs under den snöfria säsongen också för att säkerställa trafiksäkerheten och ett långsiktigt hållbart vägnät. Det kan vara dikesröjning, att laga eller sätta upp vägskyltar, åtgärda vägräcken, säkerställa att vägtrummor fungerar men också att inspektera vägområdet och rapportera skador som uppstår på vägkroppen.

Kontraktet startar den 1 september och är värt cirka 50 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

Pär Gustafsson, arbetschef, Svevia, tfn; 036 – 31 21 17

Presskontakt