Artikel bild

​Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Piteå

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att göra Piteås vägar säkra och framkomliga.

– Det finns flera faktorer som påverkar arbetet som vägentreprenör i Piteå. Men framförallt är det alla tunga transporter från skogsindustrin och E4, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Totalt omfattar driftområde Piteå 1 110 kilometer väg varav 265 är grusväg. E4 som går längs hela kusten är områdets pulsåder som aldrig sover med en ständig ström av transporter och pendlare. Under sommaren är det även mycket turister som kommer för att njuta av havsbadet och Piteås ofta ganska solsäkra sommarväder.

– Men det som sticker ut och verkligen präglar uppdraget är att det varje dag kommer in 200 timmer-fordon på driftområdets vägar. De kommer under dygnets alla timmar, året om. Så förutom E4, så är framkomligheten på framförallt väg 373, från Arvidsjaur och väg 374, från Älvsbyn, helt avgörande för skogs- och pappersindustrin i Piteå. Utan fungerande vägar skulle hela den industrin avstanna.

Som vägentreprenör för Trafikverket är det Svevias uppdrag att sköta drift och underhåll av det statliga vägnätet året om och dygnet runt. Vintertid betyder det snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utförs löpande underhållsåtgärder som att röja längs vägkanterna, sköta om vägtrummor, vägräcken och åtgärda enklare skador på vägarna.

Kontraktet är värt cirka värt cirka 36 miljoner kronor per år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två options år.


För ytterligare information kontakta:

Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia, tfn; 0920 – 23 62 47

Presskontakt