Artikel bild

​Svevia fortsätter som vägentreprenör i Norsjö

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet inom driftområde Norsjö.

– Även om driftområdet består av glesbygd, med stora avstånd och mycket skog, så är ändå vägarnas framkomlighet helt avgörande för gruvindustrin, en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Det är framförallt väg 370 ner till Boliden som trafikeras av tunga malmtransporter, säger Jonas Fredriksson, Svevia

Hela Norsjö driftområde består totalt av 815 kilometer väg varav 237 kilometer är grusväg.

– Det är klassiskt norrländskt inland utan varken kust eller fjälldal och en ganska snösäker geografi vilket under vintertid framförallt betyder snöröjning och halkbekämpning. Sommartid utför vi löpande vägunderhåll som att röja längs vägkanterna, sköta om vägtrummor, vägräcken och åtgärda enklare skador på vägarna. Har vintern åsamkat större mer kostsamma skador eller sprickbildning i vägen måste vi först få ok från Trafikverket innan vi kan åtgärda det.

Driftområdet gränsar till driftområdena Storuman, Lycksele och Vännäs där Svevia också är vägentreprenör.

– Vi känner varje hörn och varje kurva inom Norsjö driftområde vilket är en fördel då vi ska planera arbetet. Att det angränsar till några av våra andra driftområden gör att vi kan samarbete om resurserna mellan områden vid behov. I inlandet, med liten befolkningsmängd, kan det ibland vara utmanande att hitta maskinentreprenörer som kan åta sig uppdraget som underentreprenörer till oss.

Det nya kontraktet med start 1 september i år, sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två optionsår och är värt cirka 26 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

Jonas Fredriksson, arbetschef, tfn; 010 – 458 19 36

Presskontakt