Artikel bild

​Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Arboga

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som fortsätter sköta om vägunderhållet på det statliga vägnätet i Arboga.

Trafikverkets driftområde Arboga omfattas av totalt 832 kilometer väg varav 170 kilometer grusväg. Svevias uppdrag är att året om och dygnet runt se till att vägarna är säkra och framkomliga.

Vintertid betyder det framförallt snöröjning och halkbekämpning. Under sommaren utförs löpande vägunderhåll som omfattar olika typer av åtgärder för att säkerställa trafiksäkerheten och ett långsiktigt hållbart vägnät. Det kan vara dikesröjning, att laga eller sätta upp vägskyltar, åtgärda vägräcken, säkerställa att vägtrummor fungerar men också att inspektera vägområdet och rapportera skador som uppstår på vägkroppen.

– Det här är ett driftområde som vi kan. Vi känner varje kurva och vet var utmaningarna finns. Att det gränsar till driftområdena Nora, Fagersta och Västerås där vi också sköter vägunderhållet gör oss mindre sårbara då vi har ett tätt samarbete mellan driftområdena och kan hjälpa varandra med maskin- och personalresurser vid behov, säger Robin Svensson, Svevia.

Driftområdets pulsåder är E18 med en trafikbelastning på ungefär 100 000 fordon per dygn. Sträckan har i det nya kontraktets uppdaterats till en klass 1-väg. Det betyder att sträckan ska vara plogad inom två timmar.

– Ymnigt snöfall och tät trafik är inte någon bra kombination så övergången till klass1 är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men om det då händer något längs vägen som gör att trafiken inte kommer fram, ja då kommer inte heller våra snöröjningsfordon fram. En sådan situation är förstås en utmaning samtidig som det är en del vår arbetsvardag.

Den höga trafikpulsen på E18 kontrasterar mot driftområdets övriga vägnät som är något mindre och mer småskaligt.

– Vägunderhållet i hela området präglas av både hög puls och de mindre vägnätet. Båda lika avgörande för att människor och varutransporter ska komma säkert fram.

Kontraktet sträcker sig över fyra år med möjlighet till ytterligare två års option och är värt ungefär 40 miljoner kronor per år.


För ytterligare information kontakta:

Robin Svensson, arbetschef, Svevia, tfn; 021 – 16 40 06

Presskontakt