Artikel bild

​Mer omledning kan öka säkerheten vid vägarbete

Omledning av trafik ska vara förstahandsalternativet vid vägarbeten. Det konstateras i en ny statlig utredning från Transportstyrelsen som också visar att det finns en utbredd otrygghet bland de som jobbar på vägen.

– De höga hastigheterna är det största problemet för de som arbetar ute på vägarna. Många trafikanter respekterar inte gällande hastighetsregler, säger Olle Öberg i ett uttalande till iperspektiv.se.

– Jag hade önskat att utredningen i större utsträckning hade betonat behovet av att öka den polisiära övervakningen, satsning på fler kameror för automatisk hastighetsövervakning och högre böter för fortkörning vid vägarbeten.

Utredningen, som inte innehåller några uppseendeväckande förslag, tar bland annat upp att trafikförordningen behöver förtydligas när det gäller trafikanters skyldighet att sänka hastigheten när de till exempel kör förbi ett bärgningsarbete eller ett sjukdomsfall.

Nödvändiga regler för att åstadkomma en god arbetsmiljö för de som arbetar på och vid vägar, finns enligt utredarna i stor utsträckning redan på plats. Ett område där utredningen menar att det är skralt med regelefterlevnaden gäller omledning av trafik.

– Att omleda trafiken är det absolut bästa sättet att skapa en säker arbetsmiljö. Samtidigt har jag förståelse för att det ibland kan vara svårt, framför allt om det innebär att trafik leds in på gator, vägar och miljöer som inte är anpassade för den aktuella trafikmängden. Men jag tycker att det är bra att utredningen lyfter fram omledning och vill att väghållaren ska ta ett större ansvar, säger Olle Öberg.


För ytterligare information kontakta:

Olle Öberg, chef division Drift, Svevia, tfn; 070-647 65 58

Presskontakt