Artikel bild

​4 av 10 svenskar: ”Andra trafikanter kör för fort vid vägarbeten”

Många kör för fort när de passerar ett vägarbete. Endast 57 procent anser att andra sänker hastigheten vid ett vägarbete, visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Svevia. Samtidigt visar undersökningen att så många som 92 procent av de tillfrågade kommer att ta bilen till semestermålet. Detta oroar Svevia som har över 1 000 medarbetare med vägen som arbetsplats.

– Jag är tyvärr inte förvånad över resultatet. Det visar tydligt att alltför många trafikanter inte förstår att deras agerande kan vara skillnaden mellan liv och död. Så här får det inte fortsätta – det måste vara säkert att arbeta på och vid vägar, säger Olle Öberg, chef för division Drift, Svevia.

Endast 57 procent av de tillfrågade upplever att andra trafikanter sänker hastigheten när de passerar ett vägarbete, vilket innebär att hundratusentals trafikanter varje dag passerar vägarbeten i allt för hög hastighet.

– Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle men det måste också vara säkert för oss som bygger och underhåller vägarna. Därför gör det mig oerhört besviken att man inte visar större hänsyn för de människor som arbetar på vägen, säger Olle Öberg.

Många vägarbeten utförs under somrar och i semestertider eftersom trafikmängden normalt sett är lägre då och på grund av att många byggmoment kan utföras endast under sommarmånaderna. I sommar kommer dock fler svenskar att semestra på hemmaplan, som en följd av Coronapandemin. I undersökningen uppger 92 procent att de i år kommer att ta bilen till semestermålet. Och när trafikintensiteten ökar så ökar också riskerna för de som arbetar på och vid vägar, en redan riskutsatt yrkesgrupp.

– Jag har inte själv råkat ut för någon olycka. Däremot har jag varit med om incidenter där bilar kört in i avspärrningar, skyltar och till och med in i arbetsområden. Som vägarbetare gäller det att vara alert och ha ögon i nacken för att inte råka illa ut, men också vara extra observant på avvikande trafikljud, säger Molly Ahlbom, vägarbetare i Svevia.

De som är sämst på att sänka hastigheten vid vägarbeten är enligt undersökningen göteborgare: endast 51 procent uppger att andra trafikanter sänker hastigheten, medan förare i Malmö och norra Sverige visar mest hänsyn. En annan skillnad är att 67 procent av de tillfrågade kvinnorna säger att de alltid sänker hastigheten vid ett vägarbete, medan motsvarande siffra för männen är 49 procent. Bland de äldre förarna uppger 66 procent att de alltid sänker hastigheten; motsvarande siffra för de yngre är 49 procent.

Undersökningen visar också att:

95 procent av de tillfrågade är positiva till att trafiken leds om och förbi ett vägarbete; hälften av dessa vill dock inte att deras restid påverkas avsevärt av den omgjorda sträckan.

44 procent av de tillfrågade tror att fler poliskontroller skulle få fler att sänka hastigheten.

Undersökningen gjordes under perioden 10–29 juni 2020 och samtliga tillfrågade hade körkort.

För ytterligare information:

Olle Öberg, divisionschef Drift, Svevia, tel: 070-647 65 58
Nina Munter, presskontakt, Svevia, tel: 070-371 45 45

Presskontakt