Artikel bild

​Svevia målar väglinjer i Dalarna och Gävleborg

Målning av vägmarkering i Dalarnas- och i Gävleborgs län kommer under de närmaste tre åren att utföras av Svevia. Uppdraget omfattar både nyproducerade vägmarkeringar och underhåll av befintliga.

Varje år målas miltals av nya vägmarkeringar längs de svenska vägarna. Vägmarkering är de vita linjerna som markerar vägens mitt, vägren, stopplinjer och riktningspilar i korsningar. I länen Dalarna och Gävleborg ska Svevia på uppdrag av Trafikverket måla och underhålla vägmarkeringarna på det statliga vägnätet under de närmaste tre åren, med möjlighet till ytterligare två års option på respektive uppdrag.

– Det ska vara tryggt att färdas på Sveriges vägar och vägmarkeringar är en förutsättning för trafiksäkerheten. Alla som kört på en nyasfalterad väg som ännu inte fått vägmarkeringar vet vilken stor skillnad de gör för trafikantens upplevelse av trygghet och kontroll på vägens riktning, säger Martin Rydell, Svevia.

De vita linjerna i mitten av vägen och vid vägens kant är de vanligast förekommande vägmarkeringarna. Dessa målas med ett fordon som extruderar eller sprayar linjerna på vägbanan.

– Vi målar också pilar i korsningar, streck som leder trafikanter rätt vid avfarter, separerande fält, stopplinjer och övergångsställen. Det är ett hantverk, men där det numera ställs krav på maskinell läggning. Vi använder en så kallad Road Printer. Det är bara undantagsvis som arbetet utförs manuellt som till exempel när det inte ryms en Printer.

Vägmarkeringarna som målas på vägen består av en form av termoplast som har noga utprovade egenskaper för att kunna fungera i trafikmiljö. Den ska klara slitage från trafiken, stå emot väder och vind och vara reflekterande för att även synas i mörker. Bullerräfflor som skapar en tydlig vibration i bilen när däcken kör över dem används vid högtrafikerade vägar med högre hastigheter. För att skapa räfflorna fräser man ner i den nylagda asfalten.

Utöver de nytagna kontrakten i Dalarna och Gävleborg innehar Svevia även vägmarkeringskontrakt för länen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Jönköping, Halland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

– Totalt lägger vi ut ungefär 7 400 ton vägmarkering per år. Det skulle räcka ett varv runt jorden om vi målade den mest klassiska vägmarkeringen: En linje som är en meter lång och tio centimeter bred och som placeras med två meters mellanrum på det sätt som det ser ut längs en vanlig svensk landsväg, säger Martin Rydell.

Merparten av uppdragen utförs under sommarsäsongen, eftersom det är då flest vägarbeten och beläggningsarbeten utförs och det är också då vidhäftningen mot vägytan är som bäst.

– Men vi utför vägmarkeringsuppdrag året om. Det är bara det att det är enklare på sommaren. När vägbanan är fuktig och kall måste vi först torka den torr med en speciell maskin vilket gör att det tar längre tid och blir mindre effektivt.

Kontraktet för Dalarna är värt cirka 18 miljoner kronor per år och kontraktet för Gävleborg är värt cirka 16 miljoner kronor per år. Kontrakten startade under våren 2020

För ytterligare information kontakta:

Martin Rydell, tf arbetschef Vägmarkering, Svevia, tfn; 036-31 21 12

Presskontakt