Artikel bild

​Svevia bygger för ökad trafiksäkerhet mellan Boasjön och Annerstad

Riksväg 25 sträcker sig från Halmstad till Kalmar. Nu ska Svevia på uppdrag av Trafikverket bygga om sträckan mellan Boasjön och Annerstad för att öka trafiksäkerheten.

– Sträckan har varit olycksdrabbad. När vi nu bygger om den så blir det en mer modern och säker trafiklösning med ett vajerräcke som separerar körfälten. Det blir inte genomgående en så kallad 2+1 väg. Längs några sträckor kommer det fortsatt vara ett körfält i båda riktningarna. I uppdraget ingår även viltstängsel, parallellvägar samt att göra anpassningar för att minska antalet in- och utfarter och att undanröja fasta hinder som till exempel träd eller stenar vid sidan av vägen, säger Mats Johansson, Svevia.

Svevia ska också asfaltera och måla vägmarkering på den nyanlagda, ombyggda vägsträckan. Totalt är det 11 kilometer väg som ska byggas om. Delar av sträckan passerar områden med dålig bärighet. Där kommer det att behöva grävas ur ordentligt för att kunna skapa en stabil vägkonstruktion. Framkomligheten kommer att påverkas under projektet.

– Att skapa stabilitet i mark med dålig bärighet är alltid en anläggningsteknisk utmaning. En annan slags utmaning är att under ombyggnationen trygga säkerheten för både trafikanterna och för oss som har vägen som arbetsplats. Det måste vara säkert att arbeta på och vid vägen. Under projektets gång kommer vi därför att behöva begränsa trafikflödet med trafikanordningar och även sänka hastigheten, säger Mats Johansson, Svevia.

Röjningsarbete kommer att starta i juni men själva byggprocessen är planerad till efter semestern. Hela projektet ska vara klart i november 2021. Kontraktet är värt 105 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Mats Johansson, projektchef Anläggning Malmö, Svevia, tfn; 070-323 71 64

Presskontakt