Artikel bild

​Svevia bygger fri väg för bäckens djur och organismer

En vägtrumma som hindrar att fiskar och djur naturligt kan röra sig i ett vattendrag ska byggas om. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket ersätta trumman med en ny rörbro.

– Vägtrumman som ligger där nu, är byggd enligt ett äldre synsätt. Då tänkte de inte på att anpassa konstruktionen efter vattendragens in- och utlopp. Idag är det självklart att vattenlevande djur och organismer obehindrat ska kunna ta sig genom vattendrag som korsar en vägkonstruktion. Därför är det många äldre bygglösningar som löpande ersätts med en ny vägtrumma, eller rörbro som det också kallas, säger Jonas Fredriksson, Svevia.

Det är vägtrumman som leder bäcken Gaaransjohke under väg 1088 i Vilhelmina kommun som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska ersätta.

– När vi gör den här typen av åtgärder tänker många spontant på utter och öring. Men åtgärderna är också till för vattenlevande organismer och för att skapa en naturlig transport av näringsämnen, sediment och organiskt material som i sin tur påverkar bäckens ekosystem. Det finns nationella miljömål för att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och för att deras livsmiljöer ska bevaras. Det finns många äldre konstruktioner som behöver byggas om, så vi utför ett par sådana här jobb varje år.

Att utföra anläggningsarbeten i och vid vattendrag är förenat med ett strikt regelverk. Under vissa perioder får inte vattnet grumlas för att det stör djur- och vattenmiljön allt för mycket. Åtgärden får inte heller utföras vid höga vattenflöden. Den sena våren gör därför att byggstarten kan dröja.

– Än så länge går snösmältningen långsamt och i år är det fortfarande väldigt mycket snö i fjällen.

I november ska vägtrumman vara utbytt och projektet avslutat.


För ytterligare information kontakta:

Jonas Fredriksson, arbetschef Drift Västerbotten, tfn; 070-386 88 08

Presskontakt