Artikel bild

​Svevia fortsätter växa i Norge

Svevia stärker sin position och utökar sina marknadsandelar som vägentreprenör i Norge. På uppdrag av Trøndelag fylkeskommune går Svevia in som ny vägentreprenör i Stjørdal och får samtidigt fortsätta ansvara för kontraktet inom Røros driftområde.

Från och med första september i år är det Svevia Norge AS som sköter drift- och underhåll av vägarna inom Stjørdal driftområde. Området sträcker sig över Stjørdal, Meråker, Frosta, Levanger, Malvik samt delar av Verdal. Vägnätet omfattar totalt 646,5 kilometer väg varav 59, 7 kilometer är gång- och cykelväg. Svevia Norge AS har också åter tilldelats driftkontraktet i Røros där bolaget varit vägentreprenörer sedan 2013.

– Svevia Norge AS expanderar och växer med ytterligare ett nytt driftområde. Geografisk ligger driftområde Stjørdal och driftområde Røros intill varandra något som är en fördel både inför etableringen av det nya arbetsområdet men också under projekttiden då närheten mellan driftområdena gör det enkelt att samarbeta och omfördela resurser vid behov.

Kontrakten är tillsammans värda 109 miljoner norska kronor per år. Båda kontrakten startar den 1 september 2020 och sträcker sig över fem år med möjlighet till ytterligare totalt tre optionsår.

Svevia Norge AS är ett dotterbolag till Svevia AB och bildades 2011. Bolaget har kontrakt som vägentreprenörer inom driftområdena Røros, Stjørdal, Ofoten, Mo i Rana, Mosjøen samt två 15-årskontrakt på E6 på Helgeland, samt ett 20-årigt kontrakt på Rv 3/35 på Elverum.

Huvudkontoret ligger i Mosjøen.


För ytterligare information kontakta:

Lars Reitan daglig leder på Svevia Norge AS, tfn; +4793 48 00 58

Presskontakt