Artikel bild

​Svevia bygger bro över Åbäcken i Njurunda

Bron över Åbäcken i centrala Njurunda är gammal och behöver bytas ut. På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att riva den och bygga en helt ny bro.

För att trafiken genom Njurunda ändå ska kunna rulla på kommer man att tillfällig dra om vägen över en tillfällig bro. I uppdraget ingår även en upprustning av anslutande Njurundavägen och Mjölsundsvägen.

– Projektets syfte kan sammanfattas med att vi ska höja trafiksäkerheteten och skapa en säker och framkomlig väg genom centrala Njurunda för både bilburna och oskyddade trafikanter, säger Magnus Skoglund, Svevia.

I Njurunda som ligger utanför Sundsvall har det under de senaste åren genomförts flera stora ombyggnationer i infrastrukturen. E4 har fått en ny dragning och järnvägsspåret har byggts ut.

– Ombyggnationer i infrastrukturen påverkar alltid även övriga väg- och gatunät. Det känns helt rätt att det är den här delen som ska få en upprustning nu. Vi har precis startat och kommer att tillbringa ett år i här Njurunda ungefär. Inledningsvis gäller det att säkerställa så att trafiken kan flyta på under arbetet med att riva den gamla och bygga den nya bron.

Den nya bron över Åbäcken kommer att bli bredare med gång- och cykelbana på båda sidor. I anslutning till bron kompletteras Njurundavägen från Ica till korsningen mot Mjölsundsvägen med en gång- och cykelbana som sedan fortsätter längs Mjölsundsvägen för att ansluta till befintliga gång- och cykelvägen vid Njurundabommens tågstation.

– Förutom själva ombyggnationen kommer vi även att anlägga ny belysning och även passa på att utföra mindre VA-arbeten.

Projektet beräknas bli klart under juni 2021. Kontraktet är värt cirka 26 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Magnus Skoglund, arbetschef, Svevia, tfn; 0611 – 442 24

Presskontakt