Artikel bild

​Väg 45 vid Nedre Soppero åtgärdas

Under två år kommer väg 45 mellan Nedre Soppero och Idivuoma rustas upp. Samtidigt åtgärdas även väg 897 mellan Nedre Soppero och Lannavaara.

– Säkra och framkomliga vägar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Det vi ska göra är att säkerställa att det finns en fungerande väg för alla boende på sträckan mellan Nedre Soppero till Karesuando samt in till byn Lannavaara. Det här är den enda vägen som finns om de behöver ta sig till Kiruna eller Gällivare med till exempel en sjuktransport. Det blir snabbt väldigt sårbart när det bara finns en väg, säger Robert Nyhlén, Svevia.

Svevias uppdrag är att renovera, förstärka och förbättra själva vägkonstruktionen. Det görs genom att delar av vägmaterialet byts ut, vägen får ett nytt bärlager och en ny beläggning. Svevia ser också över vägtrummor och dikesslänter och stödkanter.

– Vägen är rejält sliten med omfattande tjälskador och sprickbildning i asfaltbeläggningen, något som beror på att det helt enkelt var länge sedan det gjordes några åtgärder på vägen. Nederbörd, temperaturväxlingar, växtlighet och framförallt belastningen från trafiken nöter ner en vägkonstruktion.

Eftersom det inte finns några alternativa vägar så kommer arbetet att anpassas så att det hela tiden finns möjlighet för trafiken att passera.

– Sträckan är en livsnerv och det tar vi på största allvar. För att trygga såväl arbetsmiljön för vägarbetarna som säkerheten för trafikanterna kommer vi att sänka hastigheten vid vår arbetsplats, men man kommer att kunna passera.

Vägförstärkningen av väg 45 vid Nedre Soppero kommer att pågå under två år med start under den här sommaren fram till hösten 2021. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket. Kontraktet är värt cirka 52 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Robert Nyhlén, arbetschef, Svevia, tfn; 0920 – 23 62 47

Presskontakt