Artikel bild

​Svevia förbereder bostadsområde Erstorp i Lidköping

Lidköping växer och behöver fler bostäder. På uppdrag av Lidköping kommun utför Svevia förberedande arbete med att lägga VA-ledningar och bygga gator för ett nytt bostadsområde.

– Inledningsvis är det mycket mark- och schaktningsarbete. Sedan börjar arbetet med att lägga ner VA-ledningar, kablar och förbereda för allt som finns under marken på ett bostadsområde för att det ska fungera. Vi ska också anlägga grönytor med makadamdiken som ansluts till bräddningsdammar i händelse av ett så kallat femtioårsregn, säger Stig Ek, platschef, Svevia.

Området som idag består av jordbruksmark ligger nordväst om Lidköping centrum, intill områdena Sjölunda och Furuhäll. Lidköpings kommun har som mål att bli 45 000 invånare till år 2030 och utbyggnaden är en del av den satsningen.

– När VA-ledningar och kablar ligger på plats förstärker vi marken och bygger upp den kropp av bärlager- och stenmaterial som behövs för att kunna bygga en stabil och fungerande gata. När vårt projekt är avslutat tar andra vid och fortsätter med det arbete som kommer att ge området dess karaktär med byggandet av hus och slutligen inflyttning.

Projektet att förbereda inför det nya bostadsområdet har precis inletts och planeras vara klart under hösten 2020.


För ytterligare information kontakta:

Anna-Karin Wärn, arbetschef, Svevia, tfn; 031 – 65 65 68

Presskontakt