Artikel bild

​Svevia renoverar Västra bron i Karlstad

Det är på uppdrag av Karlstad kommun som Svevia kommer att genomföra broreparationen. Till hösten ska arbetet vara avslutat.

– All infrastruktur behöver underhållas för att behålla sin bärighet, säkerhet och för att hålla långsiktigt. På Västra bron i Karlstad ska vi byta ut brons kantbalkar, en klassisk broreparationsåtgärd säger Sara Lasson von Mentzer, projektingenjör, Svevia.

Västra bron som går över Klarälven i centrala Karlstad byggdes under 1940-talet. I samband med reparationerna, berättar Sara Lasson von Mentzer att bron även kommer att få ny beläggning, belysning och nya räcken.

– Både den nya belysningen och de nya räckena ska få en utformning som bättre överensstämmer med tiden då bron byggdes. För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer fordonstrafiken att separeras från gång- och cykelbanan. Det kommer också att bli ett nytt övergångsställe på den norra sidan.

Bron är en vältrafikerad led in till centrala Karlstad. Under tiden som renoveringsarbetet pågår kommer endast ett körfält att vara öppet i norrgående riktning. Cyklister och gående kan ta sig fram i båda riktningarna.

– Att bygga i centrala miljöer i närkontakt med passerande gångare, cyklister och fordonstrafik skiljer sig från att bygga eller renovera en bro som till exempel ligger längs en mindre väg. Byggtekniken är detsamma men det är framförallt fler säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Det är viktigt att Karlstadborna följer skyltning och respekterar vår avstängning, säger Sara Lasson von Mentzer

Projektet kommer att starta nu i mars och är planerat att vara avslutat i oktober. Kontraktet är värt cirka sju miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:

Anna-Karin Wärn, arbetschef, Svevia, tfn; 031 – 65 65 68

Presskontakt