Konstruktion

​Svevia tryggar vägarna för Västerbottens uttrar

Under sommaren ska Svevia utföra åtgärder för uttrar på 15 olika ställen längs vägarna i Västerbotten. Syftet är att erbjuda uttern trygga alternativ för vägpassager. Syftet är att minska risken för trafikdödade uttrar men också att öka trafiksäkerheten.

– Uttern är en rödlistad art. Så våra åtgärder bidrar både till att värna den biologiska mångfalden men är också en trafiksäkerhetsåtgärd. Det ska vara säkert att färdas på vägarna och djur på vägen, oavsett storlek, är en trafikfara, säger Jonas Fredriksson, Svevia

Vid femton olika vattendrag som korsar en väg kommer det under sommaren 2020 att utföras olika åtgärder runt om i Västerbotten. För även om uttern är en utmärkt simmare är det inte ovanligt att den väljer att korsa vägen istället för att simma under en bro, eller genom en rörbro, (det som i dagligt tal ibland kan kallas vägtrumma).

– Olika lösningar tillämpas beroende på hur miljön ser ut där utterpassagen ska byggas. Typ av vägbro, bredden och djupet på vattendraget men också den omgivande miljön avgör vilken slags passage som kommer att byggas. På vissa ställen kommer vi att trycka en separat utter-tunnel (torrtrumma) rakt genom vägkroppen, intill den befintliga bron eller rörbron. På andra ställen bygger vi stenpassager under bron. En annan lösning är att bulta fast en hylla i trä, alternativt betong. Det gäller att göra det så naturtroget och attraktivt som möjligt så att uttern väljer att gå via vår passage och inte korsa vägen.

Eftersom arbetet till största delen sker vid sidan av vägen kommer åtgärderna inte att påverka trafiken på något avgörande sätt.

Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket.


Utterpassage kommer att byggas vid:

Storbäcken Storuman

Kvarnbäcken Skarvsjöby Storuman

Kvarnbäcken Stensele Storuman

Fjällån Dorotea

Vårträskbäcken Lycksele

Tuvbäcken Lycksele

Rusbäcken Lycksele

Kvarnbäcken Ruskträsk Lycksele

Gräsbäcken Lycksele

Lomsjöbäcken Åsele

Malån Malå

Vammyrbäcken Vindeln

Fällforsån Umeå

Lappbäcken Skellefteå

Stortjärnbäcken SkellefteåFör ytterligare information kontakta:

Jonas Fredriksson, arbetschef, Svevia, tfn; 010 – 458 19 36

Presskontakt