Konstruktion

​Svevia bygger för vindkraftpark i Burträsk

På uppdrag av Blåbergsliden Vind, ett dotterbolag till Holmen AB, ska Svevia utföra mark, betong och elarbeten inför resandet av de 26 nya vindkraftverken i Burträsk, Västerbotten.

Den nya vindkraftparken kommer att uppföras vid Blåbergsliden där det finns goda förutsättningar för att utvinna förnyelsebar energi med vindkraft.

– Svevias uppdrag är att utföra alla mark- och byggarbeten för vindparken. Det omfattar breddning och förstärkning av 15 kilometer befintlig väg samt att bygga 9 kilometer ny väg upp på Blåbergslidens höjd säger Dan Hellenberg, Svevia.

I uppdraget ingår också vindkraftparkens el-nät och inkoppling av turbinerna samt att bygga de 26 betongfundamenten som vindkraftverken ska resas på. Varje vindkraftverk är 200 meter högt med en rotor som är 158 meter i diameter. Vid varje fundament anläggs även en kranplan där de stora kranarna som lyfter vindkraftverken på plats ska stå. Ytan måste därför grundligt förstärkas för att hålla för det stora vikterna.

– Det finns en mängd utmaningar med att anlägga en ny vindkraftpark. Varje projekt har sin tjusning. När det gäller just Blåbergsliden skulle jag säga att det är ett projekt som byggs i klassisk bergs- och skogsmark, förhållandevis centralt, med Burträsk samhälle intill och bara fem mil till Skellefteå. Vi har byggt projekt på betydligt mer isolerade ställen.

Projektet startar i mitten av april och ska vara klart under sommaren 2021 då vindkraftverken ska resas. När vindkraftparken är på plats har den kapacitet för att försörja cirka 100 000 hem med förnybar hushållsel varje år.

Kontraktet är värt cirka 200 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Dan Hellenberg, Svevia, tfn; 0243 – 942 50, dan.hellenberg@svevia.se

Presskontakt