Konstruktion

​Svevia förbereder för 35 nya vindkraftverk

En ny stor vindkraftpark ska etableras i Härjedalen. Svevia har fått uppdraget att utföra tillhörande markarbeten, bygga kranplaner och betongfundament inför resandet av vindturbinerna.

Skaftåsens vindkraftpark ligger inte långt ifrån Fågelsjö cirka fyra mil söder om Sveg där vindförutsättningarna är mycket goda för att utvinna vindkraftel.

Svevias del i projektet startade under hösten och ska vara avslutat när turbinerna ska börja resas under sommaren 2021.

– Vårt uppdrag är att bereda väg upp på berget så att transporterna av turbinerna tar sig fram och att bygga 35 kranplaner med tillhörande betongfundament, säger Tobias Olsson, entreprenadchef och projektledare, Svevia.

Det är totalt 45 km väg. Ungefär hälften av dessa är befintliga vägar som behöver breddas och förstärkas och resten är nybyggnation. Kranplanerna har en yta av cirka 3 300 kvadratmeter och byggs för att skapa en stabil grund för de enorma kranar som lyfter turbinerna på plats. I uppdraget ingår även kanalisation för el-ledningar.

– Det som är utmärkande och även utmanande i det här projektet är den delvis skarpt kuperade och stenblocksrika terrängen. Det innebär att det blir ovanligt mycket arbete med losshållning, schakt och slutligen finjustering för att vägar och kranplaner uppfyller det som krävs för att transport och montering av turbinerna ska fungera.

Vindkraftverket Skaftåsen förväntas producera el för cirka 100 000 hushåll (förbrukning på 5 000 kilowattimmar per år).

– Vi har byggt vindkraftparker i många år. Det är tillfredställande att bygga anläggningar som gör det möjligt för Sverige att minska användningen av fossila bränslen och på det sättet bidra till en hållbar framtid.

Uppdraget utförs för Skaftåsens vindkraftverk AB. Kontraktet är värt cirka 231 miljoner kronor

För ytterligare information kontakta:

Tobias Olsson, entreprenadchef, Svevia, tfn; 070 – 661 88 96

Presskontakt