Driftskontrakt Stjørdal


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal og Malvik.

Hovedelementer:

646,5 km veg, herav:

  • 586,8 km fylkesveg
  • 59,7 km fylkes g/s-veg

Fakta

Byggherre
Trøndelag fylkeskommune

Utførelsessted
Stjørdal, Trøndelag fylke

Prosjektets varighet
09.2020 - 08.2025

Byggeleder
Anders Aalberg, Trøndelag fylkeskommune

Prosjektleder
Ronny Heksem

Prosjektingeniør
Elias Helberg

Arbeidsledere
Ole Gunnar Uthus
Johan Valberg
Morten Egil Olsen
Sveinung Mossing

Kontraktsverdi
330,2 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.