Driftskontrakt RV3 Østerdalen


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riksveger i kommunene Rennebu, Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Løten, Stange, Hamar, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, og Eidskog.

Hovedelementer:

628,8 km veg, herav:

  • 563,5 km riksveg
  • 62,3 km riks g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen

Utførelsessted
Elverum, Innlandet fylke

Prosjektets varighet
09.2020 - 08.2025

Byggeleder
Bjørn Inge Stefferud Holter

Prosjektleder
Per Emil Bjerke

Prosjektcontroller
Thomas Søberg-Håkensen

Arbeidsledere
Jan Rytterbakken
Egil Nisja
Ole Kristian Frang Østigård
Dag Linderud
Elise Rasmussen
Terje Børresen
Lars Johan Nordseth

Kontraktsverdi
478,1 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.