Driftskontrakt RV3/25 OPS


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftsdel av utviklingskontrakt

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på OPS-prosjekt RV3/25 i kommunene Hamar, Løten og Elverum.

Hovedelementer:

26 km veg, herav motorvei med ramper og kryssområder.

Fakta

Byggherre
Statens vegvesen
Skanska Norge AS
Hedemarksvegen AS

Totalentreprenør
Skanska Norge AS

Utførelsessted
Elverum, Innlandet fylke

Prosjektets varighet
07.2020 - 10.2040

Byggeleder
Arne Meland, SVV
Lars Øvergård, Hedemarksvegen AS

Prosjektleder
Per Emil Bjerke

Arbeidsledere
Torfinn Skjæret
John Adrian Moen
Hans Inge Nordby

Kontraktsverdi
237,2 mill NOK

Kontraktstype
OPS

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.