Driftskontrakt Røros


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt med Statens Vegvesen

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på riks- og fylkesveger i kommunene Tydal, Røros, Holtålen og deler av Midtre Gauldal.

Hovedelementer:

501 km veg, herav:

  • 483 km fylkesveg
  • 18 km g/s-veg

Fakta

Byggherre
Trøndelag fylkeskommune

Utførelsessted
Røros, Trøndelag fylke

Prosjektets varighet
09.2013 - 08.2020 og 09.2020 - 08.2025

Byggeleder
Morten Aune, Trøndelag fylkeskommune

Prosjektleder
Stig Magne Tamnes

Arbeidsledere
Daniel Tingstad
Rune Kjerstad
Frode Olsen
Marianne Moholt

Kontraktsverdi
215,1 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.