Driftskontrakt Sør-Østerdal


Vil du vite mer? Kontakt oss

Driftskontrakt FV Sør-Østerdal

Oppdraget omfatter alle drift- og vedlikeholdsoppgavene på fylkesveier i kommunene Elverum, Åmot, Våler, Trysil og Stor-Elvdal.

Hovedelementer:

538 km veg, herav:

  • 536,3 km fylkesveg
  • 1,7 km fylkes g/s-veg.

Fakta

Byggherre
Innlandet fylke

Utførelsessted
Elverum, Innlandet fylke

Prosjektets varighet
09.2020 - 08.2024

Byggeleder
Himdad Qader, Innlandet fylke

Prosjektleder
Per Emil Bjerke

Prosjektcontroller
Thomas Søberg-Håkensen

Arbeidsleder
Andre Sørby
Lars Ole Pedersen
Kevin Loftet
Vegar Bjervamoen

Kontraktssum
125 mill NOK

Kontraktstype
NS 8406

Sommarvedlikehold

Svevia tar seg av sommervedlikeholdet på veiene. Vi tar hånd om rasteplasser, grøntarealer, støy- og støvbekjemping, kantslått m.m.

Vintervedlikhold

Svevia har lang erfaring med vintervedlikehold av veier. Vi har ekspertise på: Behandling av glatte veger, snørydding/brøyting, tining av stikkrenner.

Private veger

Svevia har lang erfaring med drift og vedlikehold av private veger, vi gir gjerne råd og tar totalansvaret.