Artikel bild

Tidenes anbudssesong for Svevia Norge AS

Anbudskonkurransene for drifts og vedlikeholdskontrakter for 2020 er avsluttet og det jobbes for fullt i det ganske land for å gjøre alt klart til oppstart av de nye kontraktene, samt å avslutte de som nå er fullført.

Svevia Norge AS er intet unntak i dette, tvert imot, Svevia har mer å gjøre enn noen gang.

Daglig leder i Svevia Norge AS, Lars Reitan, forklarer:

- Vi er vant til å regne anbud og starte opp kontrakter i Svevia Norge AS. Dette har vi jo holdt på med helt siden oppstarten av selskapet i 2011. Det oppleves som svært givende å drive innen drift og vedlikehold, og vi vil svært gjerne gjøre dette i enda større omfang. Men det er nå engang slik at vi opererer i et sterkt konkurranseutsatt marked, denne gangen med enda flere konkurrenter enn tidligere, så det å følge med på de ulike anbudsåpningene er alltid forbundet med en solid dose sommerfugler i magen.

Men akkurat i år har det blitt en litt spesiell sommer?

- Ja, det er riktig. I år lykkes vi spesielt godt i kalkulasjonsarbeidet vårt og vant ikke mindre enn fire nye kontrakter, som alle skal startes opp 1 september. Dette har vi aldri gjort tidligere. I tillegg har vi allerede startet opp driften av OPSen RV 3/25 som underleverandør til Skanska, så totalt blir det oppstart av fem nye kontrakter.

Dette legger et stort press på organisasjonen vår, men er jo først og fremst veldig motiverende og spennende.

- 2020 blir dermed tidenes oppstartsår for oss i Svevia, forklarer Reitan entusiastisk.

Svevia Norge AS starter følgende nye kontrakter:

  • 30.7.2020: Rv3/25 for Skanska Norge. OPS 2020-2040.

  • 1.9.2020: Fv Stjørdal for Trøndelag fylke. 2020-2025.

  • 1.9.2020: Fv Røros for Trøndelag fylke. 2020-2025.

  • 1.9.2020: Rv Østerdalen for Statens vegvesen. 2020-2025.
  • 1.9.2020: Fv Sør-Østerdalen for Innlandet fylke. 2020-2024.

Flere av kontraktene ligger relativt nært hverandre i avstand, har dere bestemt dere for hvor dere skal ha administrativt personell lokalisert?

- En praktisk plassering av den operative delen av administrasjonen er alltid viktig, og i disse kontraktene har vi valgt å opprette nye kontorer i Stjørdal og i Elverum, noe vi føler oss trygge på at vil fungere godt. Vi har også rekruttert en flott gjeng kompetente og motiverte medarbeidere, så nå er vi klare for å komme oss i gang.

Kontaktinformasjon for ytterligere kommentarer og informasjon:

Daglig leder i Svevia Norge AS, Lars Reitan: 934 80 058, lars.reitan@svevia.no
Prosjektleder RV 3/25, RV Østerdalen og FV Sør-Østerdalen, Per Emil Bjerke,
Tlf:456 62 403, per.emil.bjerke@svevia.no