Bra att veta när snön kommer

Här hittar du matnyttig information kring snöröjning av vägarna i Härnösands kommun.

Då sker snöröjningen

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 6 cm för kall snö och

4 cm för blöt snö. Halkbekämpning sker vid behov.

Fastighetsägarnas skyldigheter

Information gällande fastigheter som ligger i anslutning till trottoarer/gångbanor som snöröjs av kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för:

  • Att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid halka eller vidta
    andra åtgärder som motverkar halka.

  • Att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har
    fallit eller skottats ner från taket.

  • Att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan.

Skador på egendom på grund av snöröjning

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada kontakta Svevia, telefon: 0611-156 87 för besiktning. Du som är särkskilt utsatt kan gärna markera ditt staket eller din häck med markeringskäpp

För dig som bilägare

Du som bilägare kan underlätta snöröjningen genom att undvika parkering på gator och vägar när snöröjning pågår samt respektera gällande datumparkering.

Regler för datumparkering:

Gäller mellan klockan 02.00-09.00

Udda datum: Förbjudet att parkera på udda husnummer

Jämna datum: Förbjudet att parkera på jämna husnummer

Övervakning kommer att ske

Snötippar

Snötippar inom centralorten finns vid Djuphamnen, Kattastrand och Lövudden. Har du behov av att tippa, kontakta Svevia, telefon 0611-156 87 som du hänvisar till de snötippar som är öppna.

Tippavgifter för "privat" snö:

Svevias snötippar betjänar även privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och statliga myndigheter. För att täcka Svevias självkostnader för denna service debiterar vi 250 kr/lass inklusive moms.

Snöuppläggning

Observera att det inte är tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på garumark (inklusive gångbana)

För mer information och felanmälan:

Dagtid: 0611-156 87
Efter arbetstid: 060-12 01 84

Samtalen går då till SOS-alarm som vidarebefordrar det till tjänstgörande arbetsledare.

För icke akuta ärenden kan du även använda formuläret här nedanför:

Kontaktformulär

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Fler tjänster inom vägunderhåll

Läs mer om vad vi kan göra för din väg.

Snöröjning och underhåll av vinterväg

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Enskild väg

Din enkilda väg håller längre om den sköts om på rätt sätt. Och med en nypa salt håller du din grusväg dammfri i sommar. Vi hjälper dig att hålla vägen säker, bekväm och i gott skick. Det lönar sig på lång sikt.