Drift och underhåll i Härnösand

Svevia sköter om drift och underhåll av gator, vägar och torg i Härnösand. Här kan du skicka in felanmälningar och få information om pågående arbeten och driftstörningar.

Bra att veta när snön kommer

Hur fungerar egentligen snöröjningen i Härnösands kommun? Här reder vi ut vad som gäller.

Snöröjning

Det finns tydliga regler för när snöröjningen sätts igång. Startsignalen går vid ett snödjup på 6 cm för kall snö och
4 cm för blöt snö. Tänk på att inga gårdsinfarter öppnas. Halkbekämpningen sker vid behov. Kommunen är indelad i plogningsdistrikt. Inom dessa plogas i första hand huvudleder, bussleder och gångvägar till skolor.

Fastighetsägarnas skyldigheter

Enligt allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands kommun har fastighetsägare vissa skyldigheter. Det gäller specifikt de fastigheter som ligger i anslutning till de trottoarer/gångbanor som snöröjs av kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för:
  • Att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid halka eller
    vidta andra åtgärder som motverkar halka.

  • Att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel
    har fallit eller skottats ner från taket.

  • Att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan.

 

Vad händer om skador uppstår?

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada, ring Svevia för besiktning.
Du som är särskilt utsatt kan gärna markera ditt staket eller din häck med markeringskäppar.

Vad ska bilägare tänka på?

Bilägare kan underlätta snöröjningen genom att undvika att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår samt respektera gällande datumparkering.

Regler för datumparkeringen:

Gäller mellan kl. 02.00 och 09.00.
Udda datum är det förbjudet att parkera på udda husnummer.
Jämna datum får du inte parkera på jämna husnummer.
Att reglerna följs kontrolleras löpande via övervakning.

Halkbekämpning och snötippning

Halkbekämpning sker med krossat grus. Snötippar inom centralorten finns vid Djuphamnen, Kattastrand och Lövudden. Har du behov av att tippa snö, kontakta Svevia som då hänvisar till de snötippar som är öppna.

Tippavgifter för ”privat” snö

Svevias snötippar tar även emot snö från privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och statliga
myndigheter. Svevia gör det till ett självkostnadspris på 250 kr/lass inklusive moms.

Snöuppläggning

Observera att det inte är tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på gatumark inklusive gångbana. Tänk på att snön vid plogningen kan hamna hos grannen.

För mer information, ring 0611 - 156 87

Gratis sandningssand

Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta sandningssand på tomten bredvid Poståkeriet, Varvsallén 5–7 (följ skyltarna). Vecka 45–16 delar vi ut sand den 1:a tisdagen varje månad kl 07.00–18.00. Max 200 liter/fastighetsägare.

För mer information och felanmälan

Telefon, dagtid: 0611 - 156 87

Telefon, efter arbetstid: 060 12 01 84. (Samtalen går då till SOS Alarm som vidarebefordrar det till tjänstgörande arbetsledare)

Du kan även skicka in icke brådskande felanmälan via formuläret nedan:

Fler tjänster inom vägunderhåll

Svevia är marknadslednande på vägunderhåll i Sverige och underhåller stora delar av det svenska vägnätet på uppdrag av exempelvis kommuner, trafikverket och privata aktörer. Läs mer om vad vi erbjuder.

Snöröjning och underhåll av vinterväg

Trygga och säkra vägar håller Sverige rullande. Varor som fraktas och människor som längtar efter varandra. Vi röjer snö och halkbekämpar för att du ska komma fram.

Underhåll av sommarväg

Det som göms i snö kommer upp i tö. När sommarvägen tinar fram hyvlar vi den jämn, lägger på nytt grus, fixar diken, tjälskott och lagar sprickorna i asfalten.