Vi är
grunden
i svensk
infrastruktur

Vi är
grunden
i svensk
infrastruktur

Svevia bygger infrastruktur från grunden. I små och stora projekt, i enkla och komplexa. Från att bygga och renovera broar, vägar, järnvägsbankar till att lägga grunden till nya bostadsområden, hamnar och industriområden. Vi jobbar dygnet runt: vi sopar, plogar och sköter om vägar, gator, torg och tar hand om det gröna runtomkring. Alltid med så stor hänsyn som möjligt till människor och miljö. Vårt arbete bidrar till samhällsutvecklingen. Det ger rörlighet och plats åt människor, varor och tjänster i generationer framåt.

Några av våra projekt

Sju miljoner ton berg blir ballast vid Klinga bergtäkt

För att kunna bygga infrastruktur behöver varje byggnad, väg eller järnväg en stabil grund. Sten behövs även för att tillverka asfalt och betong. Att producera ballastmaterial med hög kvalitet och rätt egenskaper är en komplicerad process som sker i flera steg.

Komplext och komplicerat kabelbyte på Tjörnbron

Svevia fick i uppdrag att byta sammanlagt 14 av de 64 orangemålade kablarna på Tjörnbron varav de största är 146 meter långa och väger 11,5 ton.

Lignin - asfalt med lägre klimatpåverkan

Svevia har tagit fram en klimatanpassad asfalt där trädens naturliga bindemedel, lignin, ersätter en del av det oljebaserade bindemedlet.

De håller Stockholms gator rena

På uppdrag av Stockholms stad sköter Svevia gator, trottoarer, cykelbanor och andra hårdgjorda ytor på Östermalm och Kungsholmen.

Grunden till framtidens Norrköping

På skör och geotekniskt utmanande mark förvandlas industriområdet i Norrköpings hamn till en inspirerande plats fylld med grönska, bostäder och arbetsplatser. I samverkan med NCC och Norrköpings kommun lägger Svevia en stabil grund för en stad i förvandling.

Sveriges modernaste asfaltverk ligger i Torslanda

Under hösten 2022 invigdes Sveriges modernaste asfaltverk i Torslanda. Satsningen är en del av Svevias långsiktiga strategi att fortsätta utveckla hållbara ballast- och asfaltprodukter.

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, anläggs en ny vindkraftpark. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.

Sanering runt privata husknutar ställer speciella krav i Klippan

Föroreningar (främst arsenik, men även krom förekom i förhöjda halter) fanns kvar i marken där Klippans läderfabrik en gång verkat. Saneringen utförs i olika etapper och Svevia har fått förtroendet att utföra två av dessa.

Tillsammans för ett hållbart resande på Mälarbanan

Med fler tåg och tätare avgångar vill Trafikverket undvika trängsel och förseningar, bland annat längs Mälarbanan. Längs sträckan Huvudsta – Spånga i Stockholm fick Svevia under 2019 uppgiften att påbörja ledningsomläggningar, med allt vad det innebär. Ett omfattade och utmanande arbete, som pågår i totalt fyra kommuner.

Säkerhet för löpare och åskådare, Midnattsloppet

När midnattsloppet går av stapeln i Stockholm och Malmö finns Svevia på plats för att sköta trafikanordningarna kring evenemanget.

Hållbar vattenförsörjning i Härryda

Fast besluten att fortsatt vara en attraktiv kommun vill Härryda försäkra sig om hållbar tillväxt. Ett viktigt steg är att säkerställa hela systemet för vatten och avlopp, ett omfattande arbete i flera etapper. Totalentreprenör för det gigantiska projektet, är Svevia.

Förberedelser för nytt bostadsområde i Järfälla

Svevia utförde alla förberedande arbeten inför byggandet av det nya bostadsområdet Ormbacka i Järfälla.