Josefin Lundström, råvaruansvarig

Som råvaruansvarig jobbar Josefin med att hitta rätt material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar.

Den ansvarsfulla jakten på den perfekta stenen

Josefin Lundström har gått det treåriga bio- och geovetarprogrammet med kompletterande kurser i miljö- och hälsoskydd. Nu jobbar Josefin med att hitta rätt material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar inom Svevias råvarugrupp

En väg, ett torg eller hus. Oavsett vad som ska byggas krävs det någon form av stenmaterial att grunda med. Och detta material måste tas någonstans ifrån. De sju personer hos Svevia som har i uppdrag att hitta platserna där stenen kan utvinnas kallas råvaruansvariga. Innan de kom till Svevia har de liksom Josefin Lundström fördjupat sig i geovetenskap eller i frågor om miljö- och hälsoskydd. Till viss del har kollegorna varsitt geografiskt fokus, men främst har de sina olika specialkunskaper.

– Jag jobbar mest med själva materialet och med prövningen av täkterna, säger Josefin Lundström. Hon har samlat på stenar så länge hon kan minnas. Tyckt om sten och intresserat sig för olika bergarter och mineral. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har ett av sina regionkontor i Josefin Lundströms barndomsort Malå. Gruvor, sten och mineral har alltid funnits i hennes begreppsvärld, varit någonting lokaltidningen skrivit om och det talades om på orten.

Möt Josefin Lundström, råvaruansvarig Svevia

- Bra lokalisering och rätt stenkvalitet ger minskad miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Bland annat genom kortare transporter och ökad livslängd för vägen, berättar Josefin Lundström.

Att hitta den optimala stenen till varje projekt

Idag jobbar Josefin med att hitta den optimala stenen till varje projekt. Om man ska tillverka asfalt till E4:an krävs en hård sten som kan motstå nötning. Gatan genom ett villaområde ställer inte alls samma krav. En bra lokalisering och rätt stenkvalitet ger minskad miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Detta i form av bland annat kortare transporter och ökad livslängd för vägen.

Att leta reda på potentiella täkter och ta sig igenom den omfattande processen att söka och eventuellt beviljas tillstånd tar lång tid. Ibland flera år. Då gäller det att ligga i framkant och hålla koll på vilka projekt som planeras.

– Vi sitter tillsammans med övriga avdelningar och försöker att förutspå vilken typ av material som kommer att behövas var i Sverige om några år, säger Josefin Lundström. Materialet som krävs i projekt kan variera från stora block till makadam, grus och sand.

Både kontorsarbete och uppdrag i fält

Josefin stortrivs med att att jobbet består av både kontorsarbete och uppdrag i fält. De gröna stövlarna står ständigt redo på kontoret. Hon sammanfattar utmaningen hon tycker att jobbet som råvaruansvarig handlar om:

– Att hitta rätt material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för Svevia. En inte helt enkel ekvation. Det går inte att anlägga en täkt och hämta sten utan att det bullrar, dammar och blir ingrepp i naturen. Om det är någonting Josefin Lundström önskar är det en ökad förståelse från människor om hur mycket stenmaterial som faktiskt behövs i samhället. Hon möter många människor som är arga och begreppet ”Not In My Backyard” är välbekant för Josefin och hennes kollegor.

– Alla tycker att ”visst behöver vi bryta sten, men inte just här där jag bor”.

Viktigt med ansvar för miljöpåverkan

I takt med en ökad medvetenhet om människans påverkan på naturen har jobbet som råvaruansvarig förändrats. Idag är det en självklarhet att i möjligaste mån återställa de ingrepp som det innebär att öppna en täkt. Exempelvis är det viktigt för oss att främja den biologiska mångfalden. Det kan exempelvis handla om att i täkten skapa hyllplatser för fåglar att häcka på, bereda vissa grushögar som boplats för backsvalor eller anlägga en damm för salamandrar.

Det omväxlande fjällvädret och avståndet till närmaste tätort kräver att personalen bor på vägstationen i Merkenes. Från oktober till maj är stationen bemannad dygnet runt.

Vädret i fokus

Vädret styr det mesta av tillvaron på vägstationen - när de ska ploga, när de får vila, när de behöver köra i kolonn med förbipasserande bilister eller när de behöver stänga vägen helt.

När det är dåligt väder tar de över trafikanterna i kolonn med en plogbil i spetsen. De stänger då bommen bakom sig och när de kommer över till norska gränsen tar de med sig de väntande trafikanterna tillbaka. När vädret är riktigt illa finns en gäststuga på vägstationen att tillgå där strandsatta trafikanter kan stanna över.

- De största problemen uppstår när plogkarmarna har hunnit växa sig höga. Då kommer snöröken ovanifrån och det blir hopplöst att se någonting, samtidigt som det driver igen. Risken är att du kör av vägen, då du inte ser vägkanten och där kan du bli stående, berättar Christer.

Vid åttatiden på kvällen är det dags för nästa skift. Är det mycket snö kan de behöva ploga vägsträckan varje timme tills kollegan stiger upp på morgonen. Ett jobb som periodvis kan vara riktigt tufft, och som ställer höga krav på samarbetsförmågan.

- Det är inga problem, det funkar jättebra. Vi sitter ihop sju dagar, sedan är vi lediga två veckor från varandra, berättar Torbjörn.

- Om man har jobbat ett dygn i sträck har man inte mycket humor. Då lämnar man den andre i fred och låter honom sova några timmar, så kommer det goda humöret tillbaka igen, berättar Christer.

Vilka egenskaper krävs?

- Man ska inte vara rädd för att vara ensam och jobba. Och så ska man vara lugn. Om du till exempel kör fast när du håller på och fräser, då ska du kunna backa upp igen utan att stressa och köra fast ännu mer, säger Christer.

- Nej, du får inte hetsa upp dig. Sitter du på fjället i full snöstorm kan du inte börja vara hysterisk. Så länge du är lugn är det ingen fara, då håller sig trafikanterna bakom dig också lugna, tilläggerTorbjörn.

 

Lediga jobb på Svevia

Genom tydliga prestationsmål och krävande arbetsuppgifter får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Här hittar du vår aktuella jobblista.

Se alla lediga tjänster

Relaterade sidor

Läs mer om hur det är att jobba på Svevia.

Trainee och student

Hos oss får unga talanger utrymme att utvecklas och göra karriär. För dig som lockas av en utmanande vardag i en spännande miljö finns det gott om möjligheter.

Arbetsområden på Svevia

På Svevia finns många olika arbetsområden med cirka 100 olika befattningar. Vi jobbar med allt från anläggning och drift av vägar, broar, järnväg till sanering, parkskötsel och trafiksystem.