Tack för att du kontaktat oss

Vi återkommer inom kort. Är ditt ärende brådskande rekommenderar vi att du kontaktar Svevias växel, 08-404 10 00, måndag-fredag 07.00-16.00.

Läs mer om vilka vi är

Svevia är specialiserat på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi är ledande på drift och underhåll och ett av de största anläggningsföretagen i Sverige. Läs mer om vilka vi är.

Vision, affärsidé och värderingar

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Läs mer om vår affärsidé och våra värderingar.

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Stockholm. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen, men även från statens ägarpolicy och svenska koden för bolagsstyrning.

Finansiell information

Välkommen att ta del av Svevias finansiella rapporter. Här hittar du även vår finansiella kalender, bokslutskommuniké och pressmeddelanden.

Mångfald och inkludering

På Svevia är vi övertygade om att mångfald, inkludering och jämställdhet är framgångsfaktorer. Läs om hur vi arbetar för att vara en arbetsplats för alla.

Strategisk inriktning

Vår strategi bygger på att fokusera stenhårt på det område där vi har lång erfarenhet och massor av kunskap och engagemang: att bygga och sköta om vägar. Där har vi vår passion. Där ska vi vara bäst.

Finansiella rapporter

Ta del av delårsrapporter, årsredovisningar och övriga finansiella rapporter från Svevia.

Ledning

Se vilka som ingår i Svevias ledning.

Styrelse

Svevias styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med en suppleant för en av dessa. Läs mer om Svevias styrelse.

Ersättningar

Svevia följer statens ägarpolicy i ersättningsfrågor till styrelse och ledande befattningshavare.

Bolagsordning

Ta del av bolagsordningen

Bolagsstämma

Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Ta del av dokument från bolagsstämman.

Vår verksamhet

Vi finns på fler än 100 platser i Sverige och verksamheten är indelad i divisionerna Anläggning, Drift och Industri och dotterbolaget Arento.

Möt några av våra medarbetare

Massor att göra för en cirkulär ekonomi

Möt Mona Persson vars primära uppgift är att se till att Svevia ökar möjligheten till återanvändning av massor som en del i strävan mot en mer cirkulär ekonomi.

Hon underhåller Sveriges längsta motorvägsbro

Möt Marie-Louise, entreprenadingenjör som underhåller Sveriges längsta motorvägsbro.

Broreparationer - ett bärande uppdrag

Möt Mathias Kronberg som dagligen arbetar med att underhålla landets brokonstruktioner.

Med stenkoll på bra kvalitet

Som råvaruansvarig letar Lotta Liedberg nya bergtäkter, och ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Han har byggt broar jorden runt - nästa utmaning finns i Strömsund

I varje världsdel finns minst en bro som Pelle Gustavsson varit med och byggt.

Platschefen på VA-kontrakt som är orädd och har hög servicenivå

Möt Samira Zayyani, platschef på Svevias kontrakt för drift och underhåll av VA-nätet på Lidingö.

Att hålla Kungsholmen rent – ett socialt jobb

Möt Sofia Holmgren. Hon ingår i ett arbetslag som på uppdrag av Stockholms stad sköter gatorna på Kungsholmen.

Med mycket asfalt kommer stort ansvar

Möt Thomas Karlsson, verksmaskinist vid Svevias asfaltverk i Arlanda.

Molly Ahlbom, vägarbetare

"Det jag jobbar med rent konkret är att skydda trafikanter och medarbetare som jobbar ute på vägarna."

Kristoffer Forsberg, arbetsledare

Som arbetsledare är Kristoffer Forsberg navet i det dagliga arbetet.

Sara Herrström, vägarbetare

Som TMA-chaufför och vägarbetare har Sara Herrström en varierande arbetsvardag där hon får vara med och bidra till samhället. Något hon trivs med.

Arbetschefen Anna-Karin Wärn

"Det som gör mig stolt är att vi gör någonting som blir bestående."

Entreprenadingenjören Christian

Christian är entreprenadingenjören som gick från trainee till att få bygga en toppmodern bitumenemulsionsfabrik.