Laboratorier

Kontakta våra laboratorier när du behöver hjälp med analys av vägprover, vi finns från Umeå i norr till Arlöv i söder.

Ett kunskapscenter på väg

Våra laboratorier bedriver produktions- och kvalitetskontroll av material som asfalt-, obundet-, ballast- och vägmaterial samt bindemedel inom områdena vägar, gator, broar, järnvägar och flygfält.

Arbetschef Mats Jonsson

Telefon: 090-17 27 27

E-post: mats.jonsson@svevia.se

Platschef Jakob Källström

Telefon: 0303-587 00

E-post: jacob.källstrom@svevia.se

Platschef Jerry Ingelström

Telefon: 036-31 21 33

E-post: jerry.ingelstrom@svevia.se

Platschef Lars Alm

Telefon: 010-458 13 73

E-post: lars.alm@svevia.se

Platschef Martin Sundin

Telefon: 073-331 49 90

E-post: martin.sundin@svevia.se

Platschef Johan Forsberg

Telefon: 070-589 34 20

E-post: johan.forsberg@svevia.se

Platschef Josefine Carlsson

Telefon: 070 - 214 27 91

E-post: josefine.carlsson@svevia.se

Platschef Sonja Olofsson

Telefon: 063-205 33

E-post: sonja.olofsson@svevia.se