Bra att veta när snön kommer

Här hittar du matnyttig information kring snöröjning av vägarna i Härnösands kommun.

160204 Merkenas svevia station

Då sker snöröjningen

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 6 cm för kall snö och

4 cm för blöt snö. Halkbekämpning sker vid behov.

Bra att veta:

 

Fastighetsägarnas skyldigheter

Information gällande fastigheter som ligger i anslutning till trottoarer/gångbanor som snöröjs av kommunen.

Fastighetsägaren ansvarar för:

  • Att snarast sanda trottoaren/gångbanan vid halka eller vidta
    andra åtgärder som motverkar halka.

  • Att omedelbart röja undan snö eller is som till exempel har
    fallit eller skottats ner från taket.

  • Att sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan.

Skador på egendom på grund av snöröjning

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Vid skada kontakta Svevia, telefon: 0611-156 87 för besiktning. Du som är särkskilt utsatt kan gärna markera ditt staket eller din häck med markeringskäpp

För dig som bilägare

Du som bilägare kan underlätta snöröjningen genom att undvika parkering på gator och vägar när snöröjning pågår samt respektera gällande datumparkering.

Regler för datumparkering:

Gäller mellan klockan 02.00-09.00

Udda datum: Förbjudet att parkera på udda husnummer

Jämna datum: Förbjudet att parkera på jämna husnummer

Övervakning kommer att ske

Snötippar

Snötippar inom centralorten finns vid Djuphamnen, Kattastrand och Lövudden. Har du behov av att tippa, kontakta Svevia, telefon 0611-156 87 som du hänvisar till de snötippar som är öppna.

Tippavgifter för "privat" snö:
Svevias snötippar betjänar även privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, företag och statliga myndigheter. För att täcka Svevias självkostnader för denna service debiterar vi 250 kr/lass inklusive moms.

Snöuppläggning

Observera att det inte är tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på garumark (inklusive gångbana)

Gratis sandningssand för fastighetsägare

Privata fastighetsägare i Härnösands kommun kan utan kostnad hämta sandningssand på tomten bredvid Poståkeriet, Varvsallén 5-7, följ skyltar.

Mellan vecka 45 2020 och vecka 16 2021 delar vi ut sand den 1:a tisdagen varje månad mellan klockan 07.00-18.00

För mer information, ring 0611-156 87

För mer information och felanmälan:

Dagtid: 0611-156 87
Efter arbetstid: 060-12 01 84

Samtalen går då till SOS-alarm som vidarebefordrar det till tjänstgörande arbetsledare.

För icke akuta ärenden kan du även använda funktionen för felanmälan här på svevia.se