Krav på innehåll faktura­


Fakturor som skickas till Svevia måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Detta ska en faktura innehålla

Referens på fakturan
 • En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en inköpsorder, som tydligt ska finnas i huvudet på fakturan. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställning.

  Ogiltig referens medför att e-fakturan inte går att skicka till oss utan direkt kommer tillbaka till er med ett felmeddelande. 

 • En arbetsorder består av 4 - 9 siffror. Inga bokstäver, bindestreck eller mellanslag ska finnas med. Vid e-fakturering ska arbetsorder läggas i taggen ”RequisitionistDocumentReference". Skriv endast arbetsordernumret i referensfältet.
 • En inköpsorder anges endast på fakturor som föregåtts av en elektronisk beställning. Se utförligare information om detta till höger.

 • Namn på beställaren bör också finnas med, men skrivs inte in i referensfältet utan i annat valfritt fält.
Allmänna uppgifter

Fakturan ska innehålla allmänna uppgifter enligt direktiv från Skatteverket och gällande momslagstiftning. Läs mer om kraven på Skatteverkets hemsida.

Utöver Skatteverkets krav ska fakturan också innehålla följande uppgifter:

 • Organisationsnummer (både säljare och köpares)
 • Betaluppgifter dit fakturan ska betalas
 • Betalningsvillkor (förfallodatum)
 • Uppgift om F-skatt
Extra vid fakturering av byggtjänster

Svevia AB och Svevia Betong AB tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte skall debiteras då faktureringen rör byggtjänster.

Vid fakturering av byggtjänster krävs följande extra uppgifter på fakturan:

 • Köparens (vårt) momsregistreringsnummer
 • Uppgift om att omvänd betalningsskyldighet för moms gäller
Överlåta fordran

Leverantören har inte rätt att överlåta sin fordran till tredje part om inte separat skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna. Om överlåtelse medges ansvarar leverantören för att ny fordringsägare blir informerad och accepterar Svevias gällande krav på fakturainnehåll samt betalningsregler.

Information för leverantörer som tar emot elektoniska beställningar från Svevia
 • Svevia tillämpar automatisk matchning av inkommen faktura mot elektronisk beställning som den avser. Därför ska en faktura som baseras på elektronisk beställning innehålla Svevias inköpsordernummer.
 • Inköpsordernummer har format 1000xxxx och finns med på elektroniska beställningar från Svevia.

 • En faktura ska endast ha ett inköpsordernummer som referens och inga andra tecken eller text får anges i samma fält.

 • Inköpsordernummer ska anges i ett specifikt fält på fakturan, som i formatet Svefaktura heter "OrderReference/BuyersID".

  Motsvarande fält kan heta olika beroende på vilken systemlösning ni som leverantör använder för fakturering. Om ni saknar motsvarande fält i ert faktureringssystem uppmanar vi användningen av InExchange fakturaportal (fältet ert ordernummer) eller Beast portal (fältet köparens avropsnummer).

Våra underleverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Utan bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi inte leverera kvalitet till våra kunder.

Svevias svenska bolag tar endast emot fakturor som e-faktura. Vi har flera olika alternativ för dig som vill skicka fakturor som e-faktura.

Till Svevia AB, Arento AB, Svevia Fastighet AB, Svevia Norge AS, Fakturaadress Svevia Norge AS.

Frågor?
E-post: ekonomi@svevia.se 

Telefon: 0771-99 00 90
Öppet mån-tors kl. 13-16, fre kl. 13-15