Krav på innehåll faktura­


Fakturor som skickas till Svevia måste innehålla viss obligatorisk information. Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras.

Detta ska en faktura innehålla

Referens på fakturan
 • En faktura måste alltid innehålla en referens i form av en arbetsorder eller en inköpsorder, som tydligt ska finnas i huvudet på fakturan. Det är beställaren som ska upplysa er om referensen vid beställning.

  Ogiltig referens medför att e-fakturan inte går att skicka till oss utan direkt kommer tillbaka till er med ett felmeddelande. 

 • En arbetsorder består av 4 - 9 siffror. Inga bokstäver, bindestreck eller mellanslag ska finnas med. Vid e-fakturering ska arbetsorder läggas i taggen ”RequisitionistDocumentReference". Skriv endast arbetsordernumret i referensfältet.
 • En inköpsorder anges endast på fakturor som föregåtts av en elektronisk beställning. Se utförligare information om detta till höger.

 • Namn på beställaren bör också finnas med, men skrivs inte in i referensfältet utan i annat valfritt fält.
Allmänna uppgifter

Fakturan ska innehålla allmänna uppgifter enligt direktiv från Skatteverket och gällande momslagstiftning. Läs mer om kraven på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver Skatteverkets krav ska fakturan också innehålla följande uppgifter:

 • Organisationsnummer (både säljare och köpares)
 • Betaluppgifter dit fakturan ska betalas
 • Betalningsvillkor (förfallodatum)
 • Uppgift om F-skatt
Extra vid fakturering av byggtjänster

Svevia AB och Svevia Betong AB tillämpar, i enlighet med 1 kap 2 § p 4mervärdesskattelagen, omvänd skattskyldighet vid köp av byggtjänster varför utgående moms inte skall debiteras då faktureringen rör byggtjänster.

Vid fakturering av byggtjänster krävs följande extra uppgifter på fakturan:

 • Köparens (vårt) momsregistreringsnummer
 • Uppgift om att omvänd betalningsskyldighet för moms gäller

Information för leverantörer som tar emot elektoniska beställningar från Svevia
 • Svevia tillämpar automatisk matchning av inkommen faktura mot elektronisk beställning som den avser. Därför ska en faktura som baseras på elektronisk beställning innehålla Svevias inköpsordernummer.
 • Inköpsordernummer har format 1000xxxx och finns med på elektroniska beställningar från Svevia.

 • En faktura ska endast ha ett inköpsordernummer som referens och inga andra tecken eller text får anges i samma fält.

 • Inköpsordernummer ska anges i ett specifikt fält på fakturan, som i formatet Svefaktura heter "OrderReference/BuyersID".

  Motsvarande fält kan heta olika beroende på vilken systemlösning ni som leverantör använder för fakturering. Om ni saknar motsvarande fält i ert faktureringssystem uppmanar vi användningen av InExchange fakturaportal (fältet ert ordernummer) eller Beast portal (fältet köparens avropsnummer).

Våra underleverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Utan bra samarbete och regelbunden dialog med gemensamma insatser kan vi inte leverera kvalitet till våra kunder.

Svevias svenska bolag tar endast emot fakturor som e-faktura. Vi har flera olika alternativ för dig som vill skicka fakturor som e-faktura.

Till Svevia AB, Arento AB, Svevia Fastighet AB, Svevia Norge AS, Fakturaadress Svevia Norge AS.

Har du frågor om fakturor eller bankuppgifter?

Maila till reskontra@svevia.se eller ring till reskontran, 0771 - 99 00 90