Säkerhetsveckan

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Svevias säkerhetsvecka

I Svevia sätter vi alltid säkerheten först. För att öka medvetenheten om vikten av säkra arbetsplatser och för att utveckla säkerhetsarbetet genomför Svevia årligen en säkerhetsvecka.

I Svevia ligger säkerheten alltid högst på allas agendor. Under säkerhetsveckan sätter ledningen extra fokus på säkerhetsfrågorna. En obligatorisk del i Svevias säkerhetsvecka är att Svevias alla chefer genomför besök på arbetsplatserna, deltar i årets aktivitet och diskuterar med arbetsplatsens medarbetare hur vi tillsammans ska arbeta för att ständigt förbättra säkerheten.

Svevias års- och hållbarhetsredovisning

Läs och ladda hem Svevias års- och hållbarhetsredovisning och andra finansiella rapporter.

Till Svevias finansiella rapporter

Mer inom hållbarhetsområdet

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Svevia.

Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald.

Emilie Beckman, Funktionsansvarig Hållbarhet om Svevias ansvar

"Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen."