VA-sanering

- Tjörns kommun

Precis som på många andra ställen är standarden på va-ledningarna på Tjörn mycket varierande.

Belastningen på va-nätet ökar även då allt fler sommarstugor byggs om till året-runt-hus, men nu görs en rejäl satsning.

Tjörns kommun satsar stort på va-sanering

Hakenäsområdet är ett naturskönt område med både året-runt-boende och fritidshus. Men belastningen på det befintliga va-nätet har varit stort och ökar allt jämt. Kvaliteten och tillgång på vattnen i tätbebyggda områden nära kusten är också ett återkommande problem. Men nu satsar Tjörns kommun nästan 40 miljoner kronor på upprustning och utbyggnad av va-nätet. Det är den största va-sanering som någonsin gjorts på Tjörn.

Svevia har fått uppdraget att anlägga nya va-ledningar till de fastigheter som finns i området Hakenäset på Tjörn.

Den första etappen ska vara klar i december 2011 och etapp två i november 2012.

Förutom nyanläggning av va-ledningar kommer Svevia bland annat att sätta upp nya pumpstationer. Tre stationer med överbyggnad och 11 utan överbyggnad. Även en ny väg kommer att anläggas.

– Vi har stor erfarenhet från denna typ av uppdrag och ser fram emot att samarbeta med Tjörns kommun i projektet, säger Magnus Stenberg, arbetschef på Svevia.

Fakta

Kategori
Vatten och avlopp

Kund
Tjörns kommun

Plats
Hakenäsområdet, Tjörn

Kontraktssumma
ca 40 miljoner kronor

Projekttid
November 2010–november 2012

Påldäck för dagvatten- och gasledningar i Hjorthagen

Behovet av bostäder i Stockholm är stort, nya bostadsområden skapas ständigt. Ett av dem är Hjorthagen.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.

Västra Länna. Foto: Oscar Stridfeldt

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.