Utbyggnad av VA-nät, Värmdö

- Ingarö, Värmdö kommun

Från fritidshusområde till permanentboende

Det tidigare fritidshusområdet på Ingarö får nu kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Utbyggnad av VA-nätet på Värmdö

Fritidshusområdet på Ingarö i Värmdö bestod från början mestadels av sommarhus. Med åren har det dock kommit att bli ett område med permanentboende och nu ska området därför få kommunala ledningar för vatten och avlopp. 

- Utbyggnaden av vägnätet under de senaste åren gör det möjligt att bo och pendla till och från Ingarö. Det är en så vacker ö, jag förstår verkligen att många väljer att göra sitt sommarhus till permanentboende, säger Carolina Detterfelt, Svevia.

Svevias uppdrag innefattar bland annat:

  • Schaktarbete
  • Läggning av ledningar
  • Återställning av mark
  • Anläggning även en avloppspumpstation
  • Anläggning av två tryckstegringsstationer för dricksvatten.
  • Anläggning av dagvattendam

Kategori
Vatten och avlopp

Kund
Värmdö kommun

Plats
Ingarö, Värmdö

Kontraktssumma
ca 32 miljoner kronor

Projekttid
Avslutas sommar/höst 2017

Grunda för exploatering

Grundläggning Svevia

Vi gräver, pålar, spontar, schaktar, spränger och gjuter upp till och med husgrunden när nya områden ska bebyggas.

Vatten och avlopp. Foto Patrik Trägård

Svevia är specialist på alla typer av markarbeten när ledningarna ska i jorden –  vatten, avlopp, fjärrvärme, el och bredband.

Västra Länna. Foto: Oscar Stridfeldt

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.