Drift och underhåll av vatten och avlopp

- Danderyds kommun

Svevia har kompetens och erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning för att åtgärda akuta fel.

Vi tar helhetsansvar för både anläggning och underhåll av VA-nätet. I Danderyd innefattar detta drift och underhåll av kommunens vatten och avlopp.

Drift och underhåll av vatten och avlopp i Danderyds kommun

Svevia underhåller Danderyds kommuns VA-anläggningar. Detta omfattar tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kommunens ledningsnät, tryckstegrings- och avloppspumpstationer. Verksamheten bedrivs främst i allmän mark men inkluderar även ledningar i enskild mark, med eller utan servitut eller ledningsrättsavtal.

Uppdraget påbörjades 2009 och sträcker sig fram till 2016.

Fakta

Referensobjekt
Vatten och avlopp

Kund
Danderyds kommun

Plats
Danderyd, Stockholm

Projekttid
2009-2016

Kontraktssumma
10 miljoner kronor/år

Västra Länna. Foto: Oscar Stridfeldt

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.

Påldäck för dagvatten- och gasledningar i Hjorthagen

Behovet av bostäder i Stockholm är stort, nya bostadsområden skapas ständigt. Ett av dem är Hjorthagen.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.