Förberedelse bostadsområde

- Västra Länna, Huddinge

VA-arbeten i Västra Länna, Skogås, Huddinge. Foto: Oscar Stridfeldt

Bättre boendemiljö i Västra Länna

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.

Svevia förbereder nytt bostadsområde i Skogås

Huddinge växer och nu är arbetet med det nya bostadsområdet Västra Länna igång. Svevia genomför nu det förberedande arbetet vilket lägger grunden för det nya bostadsområdet.  Uppdraget som omfattar lokalgator, vatten och avlopp och ledningar för el - , tele och belysning , anläggning för dagvatten samt lekplatser .

Förutom att anlägga ledningar för vatten och avlopp i det nyplanerade området så uppdateras även de befintliga ledningarna i närområdet. Befintliga vägar i området breddas och nya lokalgator ska byggas. Totalt handlar det om cirka fyra kilometer väg som avslutningsvis kommer att beläggas med asfalt. I det nya området ska Svevia också anlägga två nya lekparker samt dammar för dagvatten.

- I anslutning till dammarna kommer vi att anlägga bryggor, vindskydd, pergola och bänkar så det blir ett mysigt och trivsamt parkområde. Vi kommer också att utföra plantering en av träd, buskar och blommor, säger Henrik Åslund, Svevia.

Arbetet i Västra Länna sker i tät bebyggelse med boende alldeles inpå knuten. En stor utmaning är därför att utföra arbetet med så liten påverkan som möjligt för de närboende.

Vid arbetet utför man så kallad Microtunneling, en metod som innebär att man borrar en cirka 150 meter lång tunnel in i berget för dragning av ledningar.

- Det underlättar mycket att gå under backen istället för att losshålla och att fälla träd, berättar Gomeri Lelo, arbetsledare, Svevia.

Fakta

Kategori
Vatten och avlopp

Kund
Huddinge kommun

Plats
Västra Länna, Skogås

Kontraktssumma
80 miljoner kronor

Projekttid
2014-2016

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.

Lednings- och vägarbete Rättarboda

Vägverket Produktion har anlagt ett nytt VA-system i Rättarboda i Upplands-Bro kommun, nordväst om Stockholm.

Påldäck för dagvatten- och gasledningar i Hjorthagen

Behovet av bostäder i Stockholm är stort, nya bostadsområden skapas ständigt. Ett av dem är Hjorthagen.