Påldäck för dagvatten- och gasledningar

- Hjorthagen, Stockholm

Behovet av bostäder i Stockholm är stort, nya bostadsområden skapas ständigt.

Ett av dem är Hjorthagen.

Påldäck för dagvatten- och gasledningar Hjorthagen, Stockholm

Ett gammalt industri- och hamnområde får ge plats åt nybyggda bostäder. Ett antal befintliga verksamheter som hamnen, energiverket och gasverket med anläggningar och verksamheter, som under lång tid präglat områdets miljö, ska dock vara kvar.

I den första etappen, norra och västra Hjorthagen, förbereds för 5 000 nya bostäder. Men på sikt kan hela området rymma 10 000 bostäder, vilket skulle göra det till ett av Stockholms största bostadsområden.

Arbetet startade med att fyra huvudledningar, som försåg Stockholm med stadsgas, flyttades ned i en 100 meter lång betongkulvert. Det krävdes 188 kubikmeter betong till kulverten som till stor del ligger 4,5 meter under vattenytan.

För att ta hand om dagvatten i det nya området byggdes en 550 meter lång betongkulvert för dagvattenledningen genom hela området ända ned till Husarviken.

Arbetet var komplicerat med mycket förberedande schaktning, utskiftning, spontning, pålning och undervattensbetongarbeten innan betongkulverten kunde gjutas.

Omfattande grundförstärkningar krävs i hela området som kommer att vila på ett 4 000 kvadratmeter stort påldäck.

I entreprenaden ingick även sanering och andra mark- och anläggningsarbeten i området.

Fakta

Kategori
Energi och industri  

Projekt
VA  

Kund
Stockholms Stads Gatu- och fastighetsnämnd  

Plats
Hjorthagen, Kungl. Djurgården, Stockholm  

Projekttid
2005—2007  

Kontraktssumma
48,5 miljoner kronor  

Västra Länna. Foto: Oscar Stridfeldt

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.

VA sanering i Tjörns kommun, Svevia

Precis som på många andra ställen så är standarden på va-ledningarna i Hakenäsområdet på Tjörn mycket varierande.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.