Ledningsgata Botniabanan

- Umeå

När Botniabanans bro över Umeälv möter Umeå påverkas inte bara trafikmiljön utan även alla ledningar som ligger under mark.

 Sju olika aktörer samarbetar för att skapa en smart lösning med en ovanligt bred och djup ledningsgata.

Ledningsgata Botniabanan, Umeå

Botniabanan ska, i sin slutpunkt Umeå, komma in mot centrum via en bro över Umeälv, alldeles intill ett av stadens stora köpcentrum.

Redan i dag möts där många olika trafikintressen; industritåg, pendeltrafik och kunder till köpcentret, i bil, på cykel och till fots.

En gemensam ledningsgata

Under marken ligger ledningar som även de påverkas av den planerade dragningen av Botniabanan. Ledningar som: el, tele, fiberoptik, tryckavlopp, spillvatten, dagvatten, processvatten, tryckspillvärme, returledningar och fjärrvärme.

Det är flera aktörer som berörs av Botniabanan och som därför resulterade i en lång process med flera olika teorier och alternativ om hur ledningsproblematiken skulle lösas. Slutligen bestämdes det att alla aktörer tillsammans skulle dra en gemensam ledningsgata runt hela området.

Umeå Energi, den största delägaren i projektet,  utsågs till beställare. De övriga aktörerna, Umeå Energi elnät, Umeva med vatten och avlopp, Telia Sonera och Eltel-networks med tele och fiberoptik, och Umeå Kommuns samhällsbyggnadskontor fungerade som ombud för respektive del i projektet.   Ledningsgatan var den största som hittills har byggts i Umeå, hela fjorton meter bred, med tio ledningar i bredd.

Under Botniabanan och Holmsundsvägen, gamla E12:an, lades ledningarna i ett skyddsrör för att förhindra ett eventuellt läckage som kan orsaka besvärliga vattenskador på banvallen och vägkroppen.

Speciell faktureringsmodell

Det som skiljer det här uppdraget från våra tidigare VA-uppdrag är framförallt storleken på ledningsgatan och att den grävs så djup ner. Det är ett komplext rörjobb med många olika aktörer som samarbetar i samma projekt.  

Då många var med och finansierade arbete skapades en speciell faktureringsmodell där kostnaderna fakturerades ut till samtliga aktörer enligt en fastslagen procentsats.

Fakta

Kategori
Energi och industri  

Projekt
Ledningsgata  

Kund
Umeå Energi  

Plats
Umeå  

Projekttid
maj 2005—juli 2006  

Kontraktssumma
13 miljoner kronor  

Västra Länna. Foto: Oscar Stridfeldt

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.

VA sanering i Tjörns kommun, Svevia

Precis som på många andra ställen så är standarden på va-ledningarna i Hakenäsområdet på Tjörn mycket varierande.

Svevia har kompetens inom nyanläggning och underhåll av VA-nät

Svevia har kompetens och lång erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning. Här kan du läsa om våra tidigare projekt.