Referensprojekt, vatten och avlopp­

Vi tar helhetsansvar för både anläggning och underhåll av VA-nätet.

Vatten och avlopp i Danderyds kommun, Svevia

Svevia har kompetens och erfarenhet inom nyanläggning av VA-nät, underhåll och snabb utryckning för att åtgärda akuta fel.

VA sanering i Tjörns kommun, Svevia

Precis som på många andra ställen så är standarden på va-ledningarna i Hakenäsområdet på Tjörn mycket varierande.

Ledningsgata, Botniabanen i Umeå, Svevia

När Botniabanans bro över Umeälv möter Umeå påverkas inte bara trafikmiljön utan även alla ledningar som ligger under mark.

Lednings- och vägarbete Rättarboda

Svevia har anlagt ett nytt VA-system i Rättarboda i Upplands-Bro kommun, nordväst om Stockholm.

Påldäck för dagvatten- och gasledningar i Hjorthagen

Behovet av bostäder i Stockholm är stort, nya bostadsområden skapas ständigt. Ett av dem är Hjorthagen.

Västra Länna. Foto: Oscar Stridfeldt

När Huddinge växer är Svevia med och förbättrar boendemiljön och lägger grunden för nytt bostadsområde i Västra Länna.