Väg 70

- Särnstugan-Särna

Upprustning av väg. Foto: Svevia

Upprustning av väg i trafikintensiv miljö

I november 2008 fick Svevia i uppdrag att förbättra väg 70 mellan Särnstugan och Särna, ungefär elva mil norr om Mora. Entreprenaden omfattade breddning, förstärkning och uträtning av kurvor på cirka 20 kilometer väg och den färdigställdes hösten 2010.

Väg 70 Särnstugan–Särna

Väg 70 upp mot Särna i Dalarna är en mycket trafikerad väg. Cirka 800 fordon passerar per dygn. Vägen behövdes rustas upp för att klara den ökande trafiken. Svevia förbättrade sträckan Särnstugan – Särna. Entreprenaden utfördes som en funktionsentreprenad.

- Projektet flöt på väldigt bra trots mycket regniga somrar och höstar och kalla vintrar, konstaterar Dan Hellenberg, platschef Svevia.

800 fordon, varav ungefär 80 tunga fordon, passerar sträckan per dygn, under vintersäsongen tar många turister vägen till fjällvärlden.

Frivillig trafikomläggning

Att bygga väg i trafikintensiva miljöer brukar ställa till med problem både för trafikanter och väganläggare.

- Vi använde oss bland annat av frivillig omläggning av trafiken och glädjande nog respekterade det stora flertalet trafikanter detta, berättar Dan Hellenberg.

Entreprenaden utfördes som en så kallad funktionsentreprenad vilket i korthet innebär att entreprenören, i det här fallet Svevia, har stor möjlighet att påverka hur vägen byggs.

Funktionsentreprenad – med ansvar i åtta år

Kontraktet stipulerar vilken spårbildning och jämnhet – funktionsnivå – vägsträckan förväntas ha åtta år efter färdigställandet.

- Det var första gången vi utförde en funktionsentreprenad i Dalarna. Det är verkligen superkul att kunna fundera på kreativa lösningar men samtidigt ha i åtanke att vägen måste klara utsatta funktionskrav. Den vanligaste entreprenadformen är ju annars utförandeentreprenader och då är jobbet i väldigt hög grad styrt av beställaren, berättar Dan Hellenberg.

- Vi är verkligen jättenöjda över att ha fått genomföra detta projekt och vi har fått mycket beröm för vår del av projektet. säger arbetschef Håkan Kers.

Beställare var Vägverket Region Mitt (numera Trafikverket) och anbudssumman var drygt 50 miljoner kronor.

Bakgrund

I början av 2000-talet genomförde Vägverket ett projekt kallat "Bärighetsundersökningar Region Mitt". Sträckan Hållstugan–Särna i Älvdalen, Dalarna, var en av de sträckor som då visade sig vara i stort behov av upprustning.

I maj år 2004 fastställdes en arbetsplan för sträckan som delades in i tre byggetapper. Svevia förbättrade den sista etappen, Särnstugan–Särna (fram till vägen mot Sveg och Lillhärdal). Vägetappen var klart i september 2010, men ytbehandling sker under sommaren 2011

Målet var att skapa en säkrare transportväg med förbättrad bärighet och tjälbeständighet för både boende och företag som gör det möjligt för dessa verka i området. Det passerar cirka 800 fordon per dygn på den aktuella sträckan. Av dessa utgör tung trafik cirka 10 %. Tidvis har sträckan även en hög andel turisttrafik på väg upp till fjällen.

- Denna sträcka är mycket viktig för boende, skogs- och besöksnäring. Förbättringen av vägen med sina vackra omgivningar passar mycket bra in på Trafikverkets devis att "alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt", sade Ingemar Frej, regionchef på Trafikverket, vid invigningen av vägen.

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Kund
Trafikverket

Plats
Särnstugan–Särna, Dalarna

Projekttid
Augusti 2008–september 2010

Kontraktssumma
Drygt 50 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Grundförstärkning av väg med träpålar. E12 vid Umeåprojektet. Foto: Patrick Trägårdh

Markförhållandena på Västerslätt i Umeå är så dålig att det måste pålas ordentligt för att vägen ska bli hållbar.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.