Väg 288 Jälla–Hov

- Uppsala

Upplands mest trafikerade bussträcka byggs om

Sträckan mellan Jälla och Hov är cirka 14 km. Den nya vägen blir 14 meter bred och byggs som en mötesfri landsväg.

Väg 288 Jälla–Hov, Uppsala

Den 25 februari 2010 togs ett symboliskt första spadtag för väg 288. Ett timglas markerade byggstarten av den mötesfria 2+1-vägen som kommer att byggas mellan Jälla och Hov.

Vägen som förbinder Uppsala med nordöstra Uppland är prioriterad i länstransportplanen för Uppsala län. Men den har även betydelse för lokaltrafiken i området. Totalt omfattar projektet 1,4 mil väg varav åtta kilometer kommer att få helt ny sträckning och sex kilometer innebär breddning av befintlig väg. På sträckan återfinns inte mindre än 14 busshållplatser.

- Det här är Upplands mest trafikerade sträcka med buss, säger Conny Söderholm platschef på Svevia Stockholm Anläggning. Vi kommer därför att ha ett stort fokus på framkomligheten och kommer göra allt för att undvika att arbetsplatspersonal eller trafikanter kommer till skada.

Bland evenemangets talare återfanns Vägverkets (nuvarande Trafikverkets) generaldirektör Lena Erixon som pratade om vikten av att denna olycksdrabbade sträcka äntligen ska bli mer trafiksäker.

- Vi på Vägverket är så angelägna om att få bygga en mycket säkrare väg. Därför är den här byggstarten så viktig, sade Lena Erixson.

Projektet ska vara färdigställt hösten 2012 och beräknas då ha kostat omkring 355 miljoner kronor.

Fakta väg 288

Väg 288 mellan Uppsala och Östhammar ingår i huvudvägnätet. Trafikmängden varierar från cirka 8 100 fordon/dygn vid Jälla till cirka 4 000 fordon/dygn vid Hov. Framkomligheten kan tidvis vara begränsad, vilket till stor del beror på korta siktsträckor för omkörning.

Dagens standard uppfyller inte de krav man kan ställa på vägen med hänsyn till dess funktion. Vägbredden är cirka åtta meter. Bostadshus ligger helt nära vägen i Vallby, Rasbo och Lejsta. Vägen har även många anslutande vägar och fastighetsutfarter.

Antalet trafikolyckor ligger i nivå med jämförbara vägar, men skadeföljden är svårare än normalt. En ombyggnad med mitträcke och ett säkrare sidoområde kommer att öka trafiksäkerheten avsevärt.

Sträckan mellan Jälla och Hov är cirka 14 km. Den nya vägen blir 14 meter bred och byggs som en mötesfri landsväg.

Fakta

Referensobjekt
Vägar och gator

Kund
Trafikverket

Plats
Uppsala

Projekttid
2010-2012

Kontraktssumma
220 miljoner kronor

Entreprenör
Svevia

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.