Trafikplats, Ärvinge

- E18, Huljsta - Kista

Svevia anlade ny trafikplats vid miljardprojektet E18 Hjulsta - Kista

Stort projekt i komplex trafikmiljö

Svevia anlade trafikplats vid E18 Hjulsta - Kista

Trafikplats Ärvinge

Svevia fick uppdraget att bygga ytterligare en etapp av miljardprojektet E18 Hjulsta-Kista, nämligen trafikplats Ärvinge. Sedan tidigare byggde Svevia den angränsade entreprenaden trafikplats Kista. Anbudssumman är 202 miljoner och beställare Trafikverket.

Trafikplatsen vid Ärvinge utformas som en planskild korsning med en underliggande, droppformad cirkulationsplats. Trafikplatsen avlastas genom en planskild korsning och förbindelse med väg E4 via dagens trafikplats Kista. Trafiksituationen i området är besvärlig och krävde en rad komplicerade trafikomläggningar.

I entreprenaden ingick, förutom byggnationen av trafikplats Ärvinge, även nybyggnation av två betongbroar, stödmurar, tre gångportar samt en betongtunnel för framtida spårväg. Likaså breddades tre befintliga betongbroar.

Utöver detta ingick kanalisation för spårväg samt belysning. 

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Ny trafikplats, Ärvinge

Kund
Trafikverket

Plats
E18 Hjulsta-Kista

Projekttid
2010-2013

Kontraktssumma
202 miljoner kronor

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.