Anläggning trafikplats

- Almnäs, Nykvarns kommun

Ny trafikplats i Almnäs, Svevia

Utveckling och exploatering skapar nya möjligheter för människor och företag.

Ny trafikplats gav nya exploateringsmöjligheter i Almnäs.

Ny trafikplats i Almnäs

I Almnäs, mellan Nykvarn och Södertälje öppnades nya möjligheter för exploatering när försvaret avslutade sin verksamhet där. Området skulle därmed förberedas för nya bostäder och göra det möjligt för företag att etablera sig i området.

För att skapa en välfungerande infrastruktur till området byggde Svevia på uppdrag av Trafikverket om väg 518 och skapade en trafikplats som ansluter till E20.

Uppdraget omfattade projektering, en justering av den befintliga vägens profil samt fyra påfarter. Den nya trafikplatsen på E20 vid Almnäs utformades som klöverblad på södra sidan E20 och som rutertyp på norra sidan E20. Anslutningarna mot väg 518 utformades som droppe på norra sidan E20 och som cirkulationsplats på södra sidan E20. Ett bypass fält anlades på södra sidan E20 förbi cirkulationsplatsen. Fältet anlades för att underlätta för den södergående trafiken som då inte behöver ta sig igenom cirkulationsplatsen. En profilhöjning av väg 518 söder om E20 genomfördes för att får en bättre placering/utformning av cirkulationsplatsen. En gång- och cykelväg anlades på den västra sidan om väg 518.

Arbetet med projektering påbörjades under sommaren 2013 och arbetet avslutades under hösten 2014. 

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Anläggning av ny trafikplats i Almnäs.

Kund
Trafikverket

Plats
Almnäs, mellan Nykvarn och Södertälje

Projekttid
2013-2014

Kontraktssumma
32,5 miljoner kronor

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.