Planskild korsning, Roslagsbanan

- Väg 268, Vallentuna kommun

Ny plankorsning, väg 268, Roslagsbanan, Svevia

Ny plankorsning ska öka säkerheten på Roslagsbanan

I syfte att öka säkerheten och framkomligheten anlade Svevia ny planskild korsning

Planskild korsning, Roslagsbanan

Svevia byggde om korsningen mellan Roslagsbanan och väg 268 i Vallentuna till en planskild korsning. I uppdraget ingick bland annat tre nya cirkulationsplatser, VA-omläggningar och anläggning av två järnvägsbroar för Roslagsbanan.

Projektet syftar till att höja säkerheten och framkomligheten i området. Förhoppningen är att den nya planskilda korsningen ska medföra färre olyckor samt jämnare trafikrytm i och med att biltrafiken inte behöver stanna för tågen på Roslagsbanan.

Kund är Trafikverket och byggtiden är drygt två år, april 2011 till och med april 2013. Kontraktssumman uppgår till 210 miljoner kronor och i denna ingår en option att bygga ytterligare en järnvägsbro. Varje järnvägsbro är 350 meter lång.

Detta ingick i uppdraget:
  • Byggnation av två järnvägsbroar för Roslagsbanan
  • Parkmarksöverdäckning i form av sociodukt
  • Tre cirkulationsplatser
  • Väbyggnation
  • VA-omläggningar för bl a vattenledningar 315 och 710 mm
  • Trafiklöningar/anordningar i flera skeden
  • Parkarbeten


Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Ny planskild korsning vid Roslagsbanan

Kund
Trafikverket

Plats
Väg 268 Vallentuna

Projekttid
2011-2013

Kontraktssumma
210 miljoner kronor

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.