Ombyggnation trafikplats

- Roslags-Näsby, Täby kommun

Ny trafikplats i Roslags Näsby. Foto Trafikverket

Trafikplats Roslags-Näsby vid E18 är byggd för vänstertrafik och byggs nu om. Ombyggnationen kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området.

På uppdrag av Trafikverket, bygger Svevia om den befintliga trafikplatsen samt utvecklar stråk för gång- och cykeltrafikanter.

Ombyggnation av Roslags-Näsbys trafikplats i Täby

För att möta den förväntade trafikbelastningen vid Roslags-Näsby förbereds en ny trafiklösning för E18 vid Täby. Trafikplatsen byggdes när Sverige fortfarande hade vänstertrafik, resultatet kommer att förbättra framkomligheten och höja säkerheten för bilister, cyklister och gående i området. Svevia bygger på uppdrag av Trafikverket.

E18 är en viktig infartsväg till Stockholm för såväl person- och godstrafik. Den tilltagande köbildningen på E18 och anslutande lokala vägar i Täby ställer nya krav på infrastrukturen. Svevia har fått uppdraget att genomföra de planerade trafiklösningarna.

– Vi bygger om trafikplatsen vid Roslags-Näsby. Det innebär att vi ersätter den befintliga bron med en ny som breddas för att öka framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister och som förbereds för en framtida utbyggnad av E18. Dessutom bygger vi två nya cirkulationsplatser vid Centralvägen som anläggs på vardera sidan om den nya bron. Även de anslutande på- och avfartsramperna byggs om för att öka trafiksäkerheten och ansluts till cirkulationsplatserna, säger Håkan Nyman, arbetschef på Svevia.

Fakta

Kategori
Vägar och gator

Projekt
Ombyggnation av Roslags-Näsbys trafikplats

Kund
Trafikverket

Plats
Roslags-Näsby, Täby kommun

Projekttid
2016-2018

Kontraktssumma 
130 miljoner kronor

Vi bygger vägar Foto Patrick Tragard

En ny väg för timmertransporter eller en uppfart till konferensanläggningen. Svevia bygger alla typer av vägar – för stora och små företag.

Svevia bygger om sträckan Kristineholm - Bälinge till fyrfilig motorväg med planskilda korsningar.

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.